Szlak GREENWAY: "Naszyjnik Północy"

Domyślna grafika
Szlak GREENWAY: „Naszyjnik Północy”
(rowerowy)

Szlak rowerowy „Greenway - Naszyjnik Północy” o długości 870 km zaczyna się i kończy w 5-tysięcznym mieście Debrzno. Obejmuje swoim zasięgiem obszar 4 województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Zmierza przez zróżnicowany postglacjalny obszar Pomorza Środkowego i Pomorza Wschodniego. Niezwykle urozmaiconą rzeźbę terenu wzdłuż szlaku ukształtował ostatni lodowiec skandynawski sprzed 12 tys. lat. Wypiętrzone pasma morenowych wzgórz i wzniesień dochodzących do 220 m n.p.m., przecinają głębokie, polodowcowe doliny rzek, które łączą liczne jeziora, tworząc atrakcyjne szlaki wodne.

Na szlaku obserwujemy niezmierzone bogactwo form ukształtowania terenu, setki jezior rynnowych, wytopiskowych i moreny dennej. W pojeziernym pasie Pojezierza Drawskiego, Bytowskiego, Krajeńskiego oraz na styku Wysoczyzny Polanowskiej spotykamy liczne uroczyska, miejsca niezwykłe, osobliwości przyrody. Liczne zabytki architektury, dwory i pałace w otoczeniu parkowego starodrzewia, wiekowe kościoły, ryglowe, z kamienia ciosanego i czerwonej cegły, wzbogacają niepowtarzalne piękno polodowcowego krajobrazu. Na trasie napotykamy ścieżki edukacyjno-przyrodnicze. Ofertę pobytową wzbogacają rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne.

Na terenie gminy Tuchola szlak biegnie od strony Bladowa przez Tucholę, Gołąbek, Woziwodę, Białą, Rzepiczną i Legbąd.


Source URL: https://www.tuchola.pl/strona/turystyka-szlaki-turystyczne-tematyczne-szlaki-specjalne/300-szlak-greenway-naszyjnik