Pomniki przyrody

Głaz narzutowy o obwodzie 520 cm znajdujący się przy drodze: Rzepiczna - Bielska Struga na działce ewidencyjnej nr 239/5 obrębu Klocek w miejscowości: Bielska Struga w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym Nr rejestru woj. - 706.

Dwie lipy drobnolistne o obwodach w pierśnicy 340 i 301 cm rosnące w zabytkowym parku dworskim (nr rej. zabytków 160/A) na działce ewidencyjnej nr 171/4 w miejscowości: Kiełpin w gminie Tucholi w strefie ochronnej Tucholskiego Parku krajobrazowego. Nr rejestru woj. - 1142
 
Dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy 315 i 300 cm oraz dwa klony zwyczajne o obwodach w pierśnicy 324 i 287 cm rosnące w parku wiejskim na działce ewidencyjnej nr 342/1 w miejscowości: Kiełpin w gminie Tucholi w strefie ochronnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego Nr rejestru woj. - 1141.
 
Wierzba biała o obwodzie w pierśnicy 330 cm rosnąca przy moście na rzece Bielskiej Strudze na działce ewidencyjnej nr 234/4 obrębu Klocek w miejscowości: Kiełpiński Most w gminie Tucholi Nr rejestru woj. - 1297.
 
Sosna zwyczajna o nazwie "Trędowata" o obwodzie w pierśnicy 114 cm z licznymi guzowatymi naroślami rosnąca na działce ewidencyjnej nr 643 w miejscowości: Legbąd - Brody w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym Nr rejestru woj. - 1143.
 
Trzy wierzby białe o obwodach w pierśnicy: 490, 480 i 400 cm rosnące na działce ewidencyjnej nr 42/4 obrębu Stobno w miejscowości: Mała Komorza w gminie Tucholi w strefie ochronnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego Nr rejestru woj. - 1298.
 
Świerk pospolity odmiany wężowej o obwodzie w pierśnicy 330 *** cm, klon jawor odmiany czerwonej o obwodzie w pierśnicy 315 **cm, cis pospolity o obwodzie w pierśnicy 87 cm, dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 315 cm, topola biała o obwodzie w pierśnicy 487 cm, lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy 355 cm oraz karagana syberyjska o obwodzie w pierśnicy 63 *cm rosnące w zabytkowym parku pałacowym (nr rej. zabytków 161/A) na działce ewidencyjnej nr 139/2 obrębu Stobno w miejscowości: Mała Komorza w gminie Tucholi. Nr rejestru woj. - 708.
 • Klasa II - forma drzewiasta o największych wymiarach z tego gatunku zarejestrowanych w województwie.
 •  
 • Klasa II - drugie drzewo o największych wymiarach z tego gatunku zarejestrowanych w województwie.
 •  
 • Klasa I - drzewo o największych wymiarach z tego gatunku zarejestrowanych w województwie.
Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 406 cm rosnący przy drodze polnej na działce ewidencyjnej nr 195/4 obrębu Mały Mędromierz w miejscowości: Mały Mędromierz w gminie Tucholi. Nr rejestru woj. - 709.
 
Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 340 cm wrośnięty w ogrodzenie rosnący na działce ewidencyjnej nr 57 w miejscowości: Nadolna Karczma w gminie Tucholi w strefie ochronnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Nr rejestru woj. - 1299. Jałowiec pospolity o obwodzie w pierśnicy 65 cm oraz jałowiec pospolity trójwierzchołkowy o obwodach w pierśnicy 60/40/35 cm rosnące przy łąkach na brzegu młodnika sosnowego na działkach ewidencyjnych nr 107 i 108 obrębu Raciąż w miejscowości: Raciąż w gminie Tucholi w strefie ochronnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego Nr rejestru woj. - 710.
 
Sosna zwyczajna trójwierzchołkowa o obwodzie w pierśnicy: 400 cm rosnąca przy drodze z Raciąża do Nadolnej Karczmy na działce ewidencyjnej nr 138 w miejscowości: Raciąż w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym Nr rejestru woj. - 1144.
 • Klasa I - ze względu na wiek i wymiary oraz pokrój.
Głaz narzutowy o nazwie "Głaz Jagiełły" o obwodzie 700 cm znajdujący się w rezerwacie przyrody pn. "Dolina rzeki Brdy" po prawej stronie rzeki Brdy na działce ewidencyjnej nr 1683/2 w miejscowości: Rudzki Most w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym Nr rejestru woj. - 712.
 • Klasa I - z uwagi na znaczenie kulturowe.
Dwie sosny zwyczajne dwuwierzchołkowe o obwodach w pierśnicy 130/145 i 130/120 cm rosnące przy drodze na działce ewidencyjnej nr 2982 obrębu Rudzki Most w miejscowości: Rudzki Most w gminie Tucholi Nr rejestru woj. - 1300.
 
Lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy 390 cm rosnąca przy zabudowaniach gospodarskich na działce ewidencyjnej nr 646 w miejscowości: Rzepiczna w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym Nr rejestru woj. - 1146.
 
Dwie lipy drobnolistne o obwodach w pierśnicy 410 i 380 cm oraz lipa szerokolistna o obwodzie w pierśnicy 310 cm rosnące przy szkole na działce ewidencyjnej nr 708 w miejscowości: Rzepiczna w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nr rejestru woj. - 1145.
 
Dwie lipy drobnolistne o obwodach w pierśnicy 320 i 310 cm rosnące na działce ewidencyjnej nr 521/1 w miejscowości: Słupy w gminie Tucholi, Nr rejestru woj. - 713. Pięć cisów pospolitych o obwodach w pierśnicy: 201, 80, 80, 64 i 39 cm rosnących na działce ewidencyjnej nr 804 obrębu Tuchola w miejscowości: Tuchola w gminie Tucholi. Nr rejestru woj. - 1441.
 
Dwie lipy drobnolistne o obwodach w pierśnicy 270 i 247 cm, jesion wyniosły o obwodzie w pierśnicy 245 cm oraz dwa żywotniki olbrzymie o obwodach w pierśnicy 128 i 117 cm rosnące na terenie Zespołu Szkół Leśnych przy ulicy Nowodworskiego Bartłomieja na działce ewidencyjnej nr 4/3 obrębu Tuchola w miejscowości: Tuchola w gminie TucholiNr rejestru woj. - 1147.
 
Trzy lipy drobnolistne o obwodach w pierśnicy: 310, 260 i 245 cm rosnące na Placu Wolności (Rynek) na działce ewidencyjnej nr 2029 w miejscowości: Tuchola w gminie Tucholi, Nr rejestru woj. - 715.
 
Orzech włoski o obwodzie w pierśnicy 234 *cm rosnący przy ulicy Podgórnej 1 na działce ewidencyjnej nr 2086 w miejscowości: Tuchola w gminie Tucholi, stanowiący własność Skarbu Państwa pod zarządem Dyrekcji Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Nr rejestru woj. - 1148.
 • Klasa I I - drzewo o największych wymiarach z tego gatunku zarejestrowanych w województwie.
Kasztanowiec zwyczajny o obwodzie w pierśnicy 392 cm rosnący przy ulicy Podgórnej 2 w miejscowości: Tuchola w gminie Tucholi. Nr rejestru woj. - 718 i 1149. Lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy 390 cm rosnąca w parku miejskim na działce ewidencyjnej nr 749/2 w miejscowości: Tuchola w gminie Tucholi Nr rejestru woj. - 714.
 
Kasztanowiec zwyczajny o obwodzie w pierśnicy 375 cm rosnący przy ulicy Świeckiej na działce ewidencyjnej nr 1534 w miejscowości: Tuchola w gminie Tucholi Nr rejestru woj. - 717.
 
Dwa cisy pospolite w formie krzaczastej o obwodach w pierśnicy 98 i 56 cm rosnące w ogródku przydomowym przy ulicy Świeckiej 40 na działce ewidencyjnej nr 2118/4 w miejscowości: Tuchola w gminie Tucholi, Nr rejestru woj. - 716.
 
Głaz narzutowy o obwodzie 560 cm znajdujący się przy drodze: Dąbrówka - Wielka Komorza na działce ewidencyjnej nr 20 w pobliżu miejscowości: Wielka Komorza w gminie Tucholi w strefie ochronnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego Nr rejestru woj. - 872.
 
Dąb bezszypułkowy o obwodzie w pierśnicy 314 cm, klon jawor o obwodzie w pierśnicy 284 cm, grab zwyczajny o obwodzie w pierśnicy 260 cm, lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy 325 cm oraz leszczyna pospolita o obwodzie w pierśnicy 93 cm rosnące w parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 41 w miejscowości: Wielka Komorza w gminie TucholiNr rejestru woj. - 1150.
 
Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 390 cm rosnący na terenie gorzelni na działce ewidencyjnej nr 68 w miejscowości: Woziwoda w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nr rejestru woj. - 719.
 
Buk zwyczajny odmiany czerwonej o obwodzie w pierśnicy 300 cm oraz lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy 365 cm rosnące na działce ewidencyjnej nr 15/3 obrębu Raciąż w miejscowości: Wysoka w gminie Tucholi, Nr rejestru woj. - 1413.
 
Świerk pospolity o obwodzie w pierśnicy 255 cm rosnący przy leśniczówce w oddziale 234d leśnictwa Jaty obrębu Łosiny nadleśnictwa Rytel na działce ewidencyjnej nr 234 LP obrębu Łosiny w miejscowości: Jaty w gminie Tucholi w Tucholskim Parku KrajobrazowymNr rejestru woj. - 730.
 
Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 310 cm rosnący przy granicy rezerwatu przyrody pn."Dolina rzeki Brdy" w oddziale 13g leśnictwa Rudzki Most obrębu Świt nadleśnictwa Tuchola w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nr rejestru woj. - 1302.
 
Stanowisko chrobotka alpejskiego o powierzchni 0,2 ha znajdujące się w oddziale 74 leśnictwa Biała obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 74/1 LP obrębu Klocek w miejscowości: Rzepiczna w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym Nr rejestru wojewódzkiego - 1151.
 • Klasa 0 - z uwagi na rzadkość występowania tego gatunku.
Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 365 cm rosnący na terenie osady robotniczej w oddziale 129g leśnictwa Biała obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nr rejestru woj. - 720.
 
Trzy brzozy brodawkowate o obwodach w pierśnicy: 145, 135 i 130 cm rosnące w oddziale 129k leśnictwa Biała obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda w miejscowości: Biała w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nr rejestru woj. - 873.
 
Cis pospolity w formie krzaczastej rosnący w oddziale 233c leśnictwa Komorza obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 233 obrębu Wielka Komorza w miejscowości: Wielka Komorza w gminie Tucholi, Nr rejestru woj. - 1412.
 
Siedem sosen czarnych o obwodach w pierśnicy: 220, 180, 143, 129, 120, 115 i 111 cm rosnących w oddziale 243c leśnictwa Komorza obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 243 obrębu Stobno w miejscowości: Mała Komorza w gminie Tucholi, Nr rejestru wojewódzkiego - 1411.
 
Jałowiec pospolity pięciowierzchołkowy w formie krzewiastej o obwodach w pierśnicy 34/30/29/28/26 cm rosnący w oddziale 76f leśnictwa Lipce obrębu Twarożnica nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 76/11 LP obrębu Łosiny w miejscowości: Łosiny w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nr rejestru woj. - 723.
 
Modrzew europejski o obwodzie w pierśnicy 220 cm rosnący w miejscowości: Nadolnik w oddziale 205g leśnictwa Wielka Komorza obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nr rejestru woj. - 1301.
 
Trzy dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy: 650*, 450 i 400 cm rosnące w rezerwacie przyrody pn. "Dolina rzeki Brdy" na skarpie rzeki Brdy w oddziale 221a leśnictwa Wielka Komorza obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda w miejscowości: Woziwoda w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nr rejestru woj. - 721.
 • Klasa I - z uwagi na wiek i wymiary.
Trzy dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy: 330, 320 i 270 cm rosnące na skarpie (pomiędzy rzeką Brdą a Gorzelnią) w oddziale 221a leśnictwa Wielka Komorza obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 68 obrębu Wielka Komorza w miejscowości: Woziwoda w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Nr rejestru woj. - 724.
 
Sosna zwyczajna o obwodzie w pierśnicy 305 cm rosnąca w rezerwacie przyrody pn. "Dolina rzeki Brdy" na skarpie rzeki Brdy w oddziale 225a leśnictwa Wielka Komorza obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 225 LP obrębu Wielka Komorza w pobliżu miejscowości: Woziwoda w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Nr rejestru woj. - 722.
 • Klasa I - ze względu na wiek i wymiary.
Dwa cisy pospolite o obwodach w pierśnicy 90 i 52 cm rosnące w oddziale 93n leśnictwa Woziwoda obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 93/2 LP obrębu Klocek w miejscowości: Woziwoda w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Nr rejestru woj. - 725.
 
Dąb szypułkowy o nazwie "Zbyszko" o obwodzie w pierśnicy 700 cm rosnący w oddziale 93s leśnictwa Woziwoda obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda w miejscowości: Woziwoda w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowy. Nr rejestru woj. - 726.
 • Klasa 0 - z uwagi na wiek i wymiary.
Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 345 cm rosnący w rezerwacie przyrody pn. "Dolina rzeki Brdy" w Tucholskim Parku Krajobrazowym na skarpie rzeki Brdy w oddziale 140d leśnictwa Woziwoda obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 118 LP obrębu Klocek w pobliżu miejscowości: Woziwoda w gminie Tucholi Nr rejestru woj. - 727.
 
Cis pospolity o obwodzie w pierśnicy 43 cm rosnący w rezerwacie przyrody pn. "Dolina rzeki Brdy" na skarpie rzeki Brdy w oddziale 140f leśnictwa Woziwoda obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda w pobliżu miejscowości: Woziwoda w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Nr rejestru woj. - 728.
 
Trzy dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy: 330, 310 i 307 cm rosnące na skarpie rzeki Bielskiej Strugi w rezerwacie przyrody pn. "Bielska Struga" w miejscowości: Biała w oddziale 155d leśnictwa Zielonka obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 155 LP obrębu Klocek w pobliżu miejscowości: Biała w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nr rejestru woj. - 1154.
 
Dwa dęby szypułkowe o obwodzie w pierśnicy 340 i 320 cm rosnące na skarpie rzeki Bielskiej Strugi w rezerwacie przyrody pn. "Bielska Struga" w miejscowości: Biała w oddziale 155d leśnictwa Zielonka obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Nr rejestru woj. - 1303.
 
Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 385 cm rosnący w Tucholskim Parku Krajobrazowym przy leśniczówce w oddziale 162d leśnictwa Zielonka obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 138 Lp obrębu Klocek w pobliżu miejscowości: Biała w gminie Tucholi. Nr rejestru woj. - 729.
 
Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 360 cm rosnący w rezerwacie przyrody pn. "Dolina rzeki Brdy" w oddziale 162f leśnictwa Zielonka obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 162/1 LP obrębu Klocek w miejscowości: Zielonka w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Nr rejestru woj. - 1152.
 
Sosna zwyczajna o obwodzie w pierśnicy 320 cm rosnąca w rezerwacie przyrody pn. "Dolina rzeki Brdy" na skarpie rzeki Brdy w oddziale 163f leśnictwa Zielonka obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda w pobliżu miejscowości: Zielonka w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Nr rejestru woj. - 874.
 • Klasa I - ze względu na wiek i wymiary.
Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 341 cm rosnący w rezerwacie przyrody pn. "Dolina rzeki Brdy" w oddziale 179a leśnictwa Zielonka obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 179 LP obrębu Klocek w pobliżu miejscowości: Biała w gminie Tucholi w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Nr rejestru woj. - 1153.
 
Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 345 cm rosnący w rezerwacie przyrody pn."Bielska Struga" w pobliżu miejscowości: Biała w oddziale 179a leśnictwa Zielonka obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda w gminie Tucholi. Nr rejestru woj. - 1304.
 
Lipa drobnolistna siedmiowierzchołkowa o obwodach w pierśnicy 170/ 130/ 155/ 135/180/150/165 cm, lipa drobnolistna sześciowierzchołkowa o obwodach w pierśnicy 220/225/85/140/85/110 cm oraz lipa drobnolistna sześciowierzchołkowa o obwodach w pierśnicy 230/215/260/130/270/190 cm rosnące w rezerwacie przyrody pn. "Dolina rzeki Brdy" w Tucholskim Parku Krajobrazowym w oddziale 183a leśnictwa Zielonka obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda w pobliżu miejscowości Zielonka w gminie Tucholi. Nr rejestru woj. - 875.
 
Lipa drobnolistna sześciowierzchołkowa o obwodach w pierśnicy 220 /200/ 210/130/210/210 cm rosnąca w oddziale 183f leśnictwa Zielonka obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda, na działce ewidencyjnej nr 183/1 obrębu Klocek w miejscowości: Zielonka w gminie Tucholi. Nr rejestru woj. - 1414.
 
Dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy 350 cm rosnący w oddziale 202a leśnictwa Zielonka obrębu Woziwoda nadleśnictwa Woziwoda na działce ewidencyjnej nr 202/4 obrębu Klocek w miejscowości: Zielonka gminie Tucholi. Nr rejestru woj. - 1415.