Zakup preferencyjny węgla

 

Zwolnienia z opłat

Wprowadzona została zerowa stawka opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania bez uiszczania należnej opłaty dla:

  1. oznakowanych pojazdów służb miejskich i pogotowia służb technicznych, tj. gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego w czasie wykonywania prac,
  2. pojazdu przewożącego lub kierowanego przez osobę niepełnosprawną na oznaczonym miejscu tabliczką T-29 – na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,
  3. pojazdów zaopatrzenia oraz dostawców towarów na wyznaczonych miejscach w trakcie rozładunku i załadunku,
  4. przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób taksówką, w oczekiwaniu na pasażera lub w związku z zakończeniem kursu i rozliczeniem z pasażerem na czas do 5 minut.