Zakup preferencyjny węgla

 

Opłaty za postój

Opłaty za parkowanie pobierane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania mogą być uiszczane poprzez:

 1. wykupienie biletu parkingowego w parkometrze (płatność gotówką lub kartą płatniczą) ,
 2. wykupienie biletu poprzez system płatności mobilnych przy użyciu urządzenia elektronicznego dysponującego aktywną aplikacją APCOA FLOW. Instrukcja korzystania z aplikacji.
 3. wykupienie abonamentów: miesięcznych, 6-miesięcznych i 12-miesięcznych (z opłat abonamentowych korzystać mogą mieszkańcy strefy, przedsiębiorcy oraz osoby, których miejsce pracy położone jest na jej obszarze). Abonament wykupić można w biurze Strefy Płatnego Parkowania – Tuchola, ul. Szkolna 2A (wejście do budynku od ul. Starofarnej).

Bilety parkingowe, identyfikatory abonamentowe, karty parkingowe oraz identyfikatory systemu płatności mobilnych powinny być umieszczone pod przednią szybą pojazdu. Identyfikacja ważności uprawnienia za postój odbywa się przez sprawdzenie nr rejestracyjnego pojazdu.

Niewykorzystanie biletu postojowego w jednym miejscu parkowania upoważnia do jego wykorzystania na innym miejscu strefy płatnego parkowania w ramach opłaconego limitu czasu parkowania.

Wysokość opłat za pakowanie w strefie

Opłaty jednorazowe:

 • 1,00 zł – do pół godz. parkowania,
 • 2,00 zł – za pierwszą godz. parkowania,
 • 2,40 zł – za drugą godz. parkowania,
 • 2,80 zł – za trzecią godz. parkowania,
 • 2,00 zł – za czwartą godz. parkowania i następne.

Opłaty abonamentowe:

- opłaty abonamentowe dla mieszkańców i osób zameldowanych na obszarze strefy:

 • 30,00 zł za 1 miesiąc,
 • 150,00 zł za 6 miesięcy,
 • 270,00 zł za 12 miesięcy,

- opłaty abonamentowe dla przedsiębiorców i osób, których miejsce pracy położone jest w granicach strefy:

 • 50,00 zł za 1 miesiąc,
 • 250,00 zł za 6 miesięcy,
 • 450,00 zł za 12 miesięcy.

Abonament upoważnia do parkowania pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, zameldowania, prowadzenia  działalności gospodarczej bądź miejsca pracy, na ulicach wpisanych w abonamencie.

Uiszczenie opłaty za postój w formie opłaty abonamentowej nie gwarantuje miejsca parkingowego w strefie płatnego parkowania.

Opłaty dodatkowe za nieopłacony postój

Za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia należnej opłaty naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł. Ww. opłatę uiszcza się w biurze Strefy Płatnego Parkowania - Tuchola, ul. Szkolna 2A (wejście do budynku od ul. Starofarnej) lub przelewem na konto operatora strefy, na podstawie wystawionego przez kontrolera zawiadomienia umieszczonego za wycieraczką przedniej szyby samochodu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

W przypadku uiszczenia ww. opłaty w terminie 7 dni od momentu wystawienia zawiadomienia wyniesie ona 25,00 zł.