Dom Dziennego Pobytu "Senior+"

Ogłoszenie w sprawie naboru uczestników do Domu Dziennego Pobytu Senior+” w Tucholi

Burmistrz Tucholi serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach organizowanych przez Dom Dziennego Pobytu „Senior+” w II turnusie 2020 roku.

Placówka jest zlokalizowana przy ul. Świeckiej 45A, dysponuje 15 miejscami przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Tuchola powyżej 60. roku życia, którzy ze względu na wiek wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Zakres usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu „Senior+” obejmuje:

• dwa posiłki w ciągu dnia, w tym obiad;

• zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;

• zajęcia w zakresie aktywności ruchowej;

• spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.

Placówka funkcjonować będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Korzystanie z usług Domu jest nieodpłatne, za wyjątkiem wyżywienia.

Osoby zainteresowanie udziałem w zajęciach realizowanych w Domu Dziennego Pobytu „Senior+” zapraszamy do składania wniosków.

Wniosek wraz z drukiem zaświadczenia lekarskiego można pobrać w:

1) Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucholi, ul. Świecka 45 (biuro podawcze),

2) Urzędzie Miejskim w Tucholi (biuro podawcze),

3) Spółdzielni Socjalnej „Progres” w Tucholi, ul. Świecka 45A,

4) w załączniku poniżej.

Termin składania wniosków upływa z dniem 22 czerwca br.

Wniosek należy złożyć w Spółdzielni Socjalnej „Progres” w Tucholi, ul. Świecka 45A, w dni powszednie w godz. 8:00 – 15:30.

Do wniosku należy załączyć  zaświadczenie lekarskie zezwalające na pobyt w Domu.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów:

(52) 564 25 18 (Urząd Miejski) oraz

698 119 921 (p. Aleksandra Judejko, Kierownik Dziennego Domu „Senior+”)

Zadanie publiczne pn. „Dom Dziennego Pobytu „Senior+” w Tucholi dofinansowane zostało w 2019 roku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizowane w imieniu gminy Tuchola przez Spółdzielnię Socjalną „Progres”.

senior +