Prawa pacjenta

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył swoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
 
Rzecznik praw pacjenta
 
BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl
Bezpłatna Infolinia
czynna pn. – pt. w godz. 9.oo – 21.oo
800 190 590
z tel. komórkowych
(opłata wg stawek operatora)
22 833 08 85
22 635 59 96
Informacji na infolinii udzielają specjaliści
z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy
 
Pamiętaj, że masz prawo do:
1.    świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną,
2.    informacji o swoim stanie zdrowia,
3.    zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z twoim leczeniem,
4.    wyrażania zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
5.    poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania ci świadczeń zdrowotnych,
6.    dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
7.    poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
8.    opieki duszpasterskiej,
9.    przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
10.    zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Więcej o prawach pacjenta na stronie: www.bpp.gov.pl