Niepełnosprawni


znaczek niepełnosprawności
Instytucje niosące pomoc osobom niepełnosprawnym

w Gminie Tuchola:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Oferuje pomoc finansową osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON w następujących rodzajach zadań:
 • rehabilitacja społeczna,
 • rehabilitacja zawodowa,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych oraz w komunikowaniu się.
Dla mieszkańców Powiatu Tucholskiego orzeczenia o niepełnosprawności wydaje:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel. (52) 55-92-041

Orzeczenie wydawane jest dla celów:
 • szkolenia,
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z rehabilitacji,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
 • korzystania z systemu pomocy społecznej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty, ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Tuchola, ul. Pocztowa 7
tel. (52) 559 20 18
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
Tuchola, ul. Świecka 45
tel. (52) 334 89 50

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej
Tuchola, ul. Garbary 1
tel. (52) 334 28 55

Adresy instytucji i organizacji, które mogą służyć poradą i informacją:

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Aleksandra Poeplau
Ul. Konarskiego 1-3
89-950 Bydgoszcz
tel. (52) 349-75-18
      607 233 759
e-mail: integraf@uwoj.bydgoszcz.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. (22) 55 17 700
fax.(22) 82 76 453
e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Ul. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. (22) 826 96 73
Adres korespondencyjny:
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

Infolinia PFRON
0 800  533 335
czynna od pn-pt od godz. 10.00 – 18.00

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
Tuchola, ul. Pocztowa 7d
tel. (52) 334 38 66

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "OSTOJA"
Tuchola, plac Zamkowy 1
tel. 695 811 771

Adresy internetowe: