Kampanie w gminie Tuchola

Kampania „Przeciw pijanym kierowcom 2019”

Gmina Tuchola po raz kolejny przystąpiła do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”. Co roku z rąk nietrzeźwych kierowców giną setki osób.  Wobec tego problemu ważny jest społeczny sprzeciw.  Celem kampanii jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zachęcenie do reagowania na przypadki jazdy pod wpływem alkoholu. Świadkowie takich sytuacji poprzez właściwe reakcje mogą zapobiec wielu tragediom powodowanym przez pijanych kierowców. Kampania ma również przestrzec ludzi, by nigdy nie wsiadali za kierownicę po spożyciu alkoholu oraz nie podróżowali z pijanym kierowcą. Przekaz kampanii pełni rolę edukacyjną, z materiałów można dowiedzieć się, że sen, prysznic i obfity posiłek nie gwarantują, iż w naszym organizmie nie ma alkoholu. Materiały edukacyjne przekonują, że po zakrapianej imprezie lepiej nie wsiadać rano za kierownicę. Instruują także, jak przeliczać ilość wypitego alkoholu na czas potrzebny na wytrzeźwienie. W kampanii poświęcono dużo miejsca roli świadków, których stanowczy sprzeciw może uratować komuś życie, w ulotkach zamieszczono instrukcję jak przekonać pijanego kierowcę, żeby nie wsiadał za kierownicę. Materiały edukacyjne zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi.


 

Kampania "Przemoc boli 2018/2019 - świadek, sprawca, ofiara"

Gmina Tuchola włączyła się w kampanię „Przemoc boli 2018/2019 – świadek, sprawca, ofiara”. Jest to projekt profilaktyczny do realizacji w szkołach. Celem głównym kampanii jest prowadzenie działań profilaktycznych związanych z szeroko pojętym zjawiskiem przemocy, poprzez m.in.: poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat rodzajów przemocy, sposobów reagowania na przemoc, zapobiegania i dbania o własne bezpieczeństwo, a także kształtowanie wśród uczniów postaw empatii i szacunku do drugiego człowieka. Kampania ma również na celu wspieranie szkół i nauczycieli w ich działaniach profilaktycznych, dydaktycznych i wychowawczych.

Przekaz kampanii jest skierowany również do osób dorosłych tj. rodziców i nauczycieli. Materiały edukacyjne podpowiadają m.in.: co zrobić w sytuacji, gdy rodzic podejrzewa, że dziecko jest ofiarą przemocy, tłumaczą jak powinien zachować się świadek przemocy oraz jakie działania należy przedsięwziąć wobec sprawcy przemocy.

Kampania „Przemoc boli 2018/2019 – świadek, ofiara, sprawca” jest jednym z elementów Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2019 rok.

W ramach kampanii przekazano do szkół szereg materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli.


 

Kampania "Postaw na rodzinę 2019"

Gmina Tuchola kolejny raz włączyła się do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Kochamy, słuchamy, rozmawiamy”. Kampania ma na celu budowanie silnych więzi w rodzinie. Przekaz kampanii jest skierowany do całej rodziny. Rodzicom podpowiada, jak rozmawiać z dzieckiem, aby być na bieżąco z jego problemami, uczy poprawnej komunikacji w rodzinie. Według ekspertów dobrze funkcjonująca rodzina najskuteczniej chroni młodych ludzi przed sięganiem po używki. Dobry kontakt z rodzicami i rodzeństwem jest bardzo ważnym czynnikiem chroniącym. Treści proponowane w kampanii oparte są na strategii rozwijania umiejętności wychowawczych – jednej z najskuteczniejszych.

Kampania „Postaw na rodzinę” jest jednym z elementów Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Tuchola, a jej głównym przesłaniem jest podkreślenie roli rodziny w profilaktyce uzależnień.

W ramach kampanii przekazano do szkół szereg materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli.


Kampania "Dopalacze - powiedz stop! 2019"

Gmina Tuchola włączyła się w kampanię „Dopalacze – powiedz stop!”podczas której poruszana jest kwestia zażywania substancji psychoaktywnych. Kampania skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłość. Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat dopalaczy i ich negatywnego działania.  W kampanii młode osoby są informowane o tym, jak groźne są dopalacze i jakie konsekwencje dla zdrowia powodują. Materiały edukacyjne przedstawiają skutki zażywania dopalaczy. Kampania jest skierowana również do rodziców i opiekunów, pokazuje jak reagować w sytuacji podejrzenia, że dziecko sięga po dopalacze. W materiałach kampanii udostępnione są również numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc dla siebie i dziecka. 

Kampania „Dopalacze – powiedz stop!” jest jednym z elementów Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Tuchola.

W ramach kampanii przekazano do szkół szereg materiałów edukacyjnych dla dzieci i rodziców.

Przypominamy, że młodzież oraz rodzice z naszej gminy mogą skorzystać z:

- pomocy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin (Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18, czynnego w każdą środę w godz. 11.00 – 16.00),

- programu „FreD goes net” skierowanego dla młodych osób (14 - 21 lat) używających alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, do uczestnictwa w programie zgłoszenia przyjmuje terapeuta Mariusz Sokołowski – tel. 504-047-049.


Kampania "Narkotyki? To mnie nie kręci! 2018"

Gmina Tuchola po raz kolejny włączyła się w kampanię „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, podczas której poruszana jest kwestia zażywania substancji psychoaktywnych. Kampania skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłość. Chcemy uświadomić im, że zażywanie narkotyków czy dopalaczy prowadzi do uzależnienia, które trzeba leczyć, że niewinny wygląd opakowania dopalacza skrywa substancję, której zażycie może mieć trudne do przewidzenia konsekwencje, że z czasem może być już za późno na reakcję.

Celem kampanii jest między innymi poszerzenie wiedzy uczniów na temat dopalaczy i ich negatywnego działania, zachęcenie uczniów do refleksji nad własnym stosunkiem do dopalaczy oraz nad sensem korzystania z nich, jak również dostarczenie młodym ludziom informacji o tym, na co należy zwracać uwagę oraz w jaki sposób reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych, a także w sytuacji odczuwanego niepokoju związanego z używaniem substancji psychoaktywnych.

Kampania jest skierowana również do rodziców i opiekunów. Z przekazu kampanii dorośli dowiedzą się m.in. jakie są psychiczne i fizyczne objawy przyjmowania dopalaczy i narkotyków. Ponadto zaczerpną informacji o udzielaniu pierwszej pomocy osobie, u której występuje podejrzenie zatrucia substancją psychoaktywną.

W materiałach kampanii znajdują się również wskazówki, do kogo należy się zwrócić o pomoc, gdy dziecko ma problem z zażywaniem substancji psychoaktywnej. Rodzice oraz opiekunowie dowiedzą się, jakie są przyczyny sięgania przez młodych ludzi po dopalacze lub narkotyki.

Kampania zawiera także materiały edukacyjne dla nauczycieli, które na pewno okażą się przydatne podczas prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą na temat dopalaczy i narkotyków.

Kampania „Narkotyki? To mnie nie kręci!” jest jednym z elementów Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Tuchola.

W ramach kampanii przekazano do szkół szereg materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

Przypominamy, że młodzież oraz rodzice z naszej gminy mogą skorzystać z:

- pomocy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin (Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18, czynnego w każdą środę w godz. 11.00 – 13.00),

- programu „FreD goes net” skierowanego dla młodych osób (14 - 21 lat) używających alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, do uczestnictwa w programie zgłoszenia przyjmuje terapeuta Mariusz Sokołowski – tel. 504-047-049.


 

Kampania "Przemoc boli, cyberprzemoc 2018"

 

Gmina Tuchola włączyła się w kampanię „Przemoc boli, cyberprzemoc”. Jest to projekt profilaktyczny do realizacji w szkołach. Zjawisko cyberprzemocy dotyka coraz większej liczby dzieci i młodzieży, która pada ofiarą przemocy rówieśniczej dokonywanej za pomocą urządzeń mobilnych i internetu. Nierzadko dochodzi przy tym do zacierania się granic pomiędzy sprawcą a ofiarą cyberprzemocy. Dzieje się tak, ponieważ młodzi ludzie na przemoc odpowiadają najczęściej przemocą. Celem głównym kampanii jest prowadzenie działań profilaktycznych związanych z szeroko pojętym zjawiskiem przemocy, a w szczególności cyberprzemocy, poprzez m.in.: poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat sposobów reagowania na cyberprzemoc, zapobiegania i dbania o własne bezpieczeństwo, a także kształtowanie wśród uczniów postaw empatii i szacunku do drugiego człowieka oraz umiejętności kształtowania zdrowych relacji z rówieśnikami.

 

Przekaz kampanii jest skierowany również do rodziców i nauczycieli. Znaleźć w nim można wskazówki, jak nauczyć dziecko bezpiecznego korzystania z internetu oraz jakie są przepisy prawa chroniące dzieci przed cybeprzemocą.

 

Kampania „Przemoc boli, cyberprzemoc!” jest jednym z elementów Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2018 rok.

 

W ramach kampanii przekazano do szkół szereg materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

 


 

Kampania "Postaw na rodzinę 2018"

 

Gmina Tuchola kolejny raz włączyła się do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Troszczymy się o siebie!”. Kampania ma na celu rozwój u dzieci inteligencji emocjonalnej, dzięki której młodzi ludzie potrafią panować nad sobą i mówić „nie” w sytuacjach, gdy ktoś proponuje im alkohol. Przekaz kampanii jest skierowany do całej rodziny. Rodzicom podpowiada, jak okazać troskę swoim dzieciom, pokazuje jak ważny jest poświęcony im czas oraz uświadamia, że dla najmłodszych rodzice są wzorem do naśladowania. Natomiast uczniowie za pomocą gier nabywają umiejętność rozpoznawania cudzych emocji i uczuć, co umożliwia im budowanie wartościowych relacji zarówno w szkole, jak i w rodzinie. Treści proponowane w kampanii oparte są na strategii rozwijania umiejętności wychowawczych – jednej z najskuteczniejszych.

 

Kampania „Postaw na rodzinę” jest jednym z elementów Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Tuchola, a jej głównym przesłaniem jest podkreślenie roli rodziny w profilaktyce uzależnień.

 

W ramach kampanii przekazano do szkół szereg materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli.


 

Kampania „Przeciw pijanym kierowcom”

Gmina Tuchola w 2018 r. po raz kolejny przystąpiła do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”. Co roku  z rąk nietrzeźwych kierowców giną setki osób.  Wobec tego problemu ważny jest społeczny sprzeciw.  Celem kampanii jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zachęcenie do reagowania na przypadki jazdy pod wpływem alkoholu. Świadkowie takich sytuacji poprzez właściwe reakcje mogą zapobiec wielu tragediom powodowanym przez pijanych kierowców. Kampania ma również przestrzec ludzi, by nigdy nie wsiadali za kierownicę po spożyciu alkoholu oraz nie podróżowali z pijanym kierowcą. Przekaz kampanii pełni rolę edukacyjną, ponieważ poucza kierowców o karach grożących za jazdę po pijanemu oraz informuje uczniów szkół nauki jazdy i nie tylko, jak przeliczać ilości spożytego alkoholu na czas potrzebny na wytrzeźwienie.


Kampania „Postaw na rodzinę”

Gmina Tuchola po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. „Dobrze się rozumiemy” to hasło tegorocznej edycji „Postaw na rodzinę”. Kampania ma na celu rozwój u dzieci inteligencji emocjonalnej, dzięki której młodzi ludzie potrafią panować nad sobą i mówić „nie” w sytuacjach, gdy ktoś proponuje im alkohol lub dopalacze. Uczy również, jak radzić sobie ze złymi emocjami, wyrażać uczucia i rozmawiać o nich. Treści proponowane w kampanii oparte są na strategii rozwijania umiejętności wychowawczych – jednej z najskuteczniejszych.

Kampania „Postaw na rodzinę” jest jednym z elementów Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Tuchola, a jej głównym przesłaniem jest podkreślenie roli rodziny w profilaktyce uzależnień.

W ramach kampanii przygotowano szereg materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Zostaną one przekazane do szkół, które aktywnie włączą się w jej działania.

 Dobrze się rozumiemy