Sławni tucholanie

Sławni Tucholanie:

  • Jan Tucholczyk (Cervus Jelonek) - prawnik, wydał w 1540 „Księga o prawie miejskim”. Zmarł w 1557.
  • Bartłomiej Nowodworski (1544 - 1624) – dworzanin Stefana Batorego i Zygmunta III, kawaler maltański, fundator oświaty.
  • Piotr Jacek Pruszcz (1605 – 1668) - autor książek: „Forteca monarchii całego Królestwa Polskiego duchowna” oraz „Klejnot stołecznego miasta Krakowa”.
  • Michałko - rotmistrz, organizator partyzantki w czasach Potopu Szwedzkiego. Postać opisana przez Henryka Sienkiewicza w dziele pt. "Potop".