SALA KONFERENCYJNA

Sala konferencyjna wyposażona jest w rzutnik i nagłośnienie, przystosowana do organizacji wydarzeń max. do 45 osób. Za wynajem sali pobiera się opłaty zgodnie z poniższym cennikiem (50 zł netto za 1 godz.), przy czym nie pobiera się opłat za salę wynajmowaną w celu realizacji zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych wskazanych w art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 243, 1535), pod warunkiem, że zadania te są ogólnodostępne i nieodpłatne dla uczestników.

Rezerwacja sali:

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, tel. 52 336 12 13, inkubator@tuchola.pl

Możliwe ustawienia krzesełek na sali:

Układ konferencyjny – ok. 45 osób

Układ konferencyjny

Układ litera „L” – ok. 30 osób

Układ litera L

Układ „szkolny” – ok. 25 osób

Układ szkolny

Pliki do pobrania (formularz wynajmu, umowa)