DLA KOGO?

Biura i stanowiska biurowe w open space wynająć mogą osoby fizyczne/przedsiębiorcy działający na tzw. podobszarze 1 „Centrum Tucholi”, tj.:

  • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które zamieszkują na podobszarze 1 „Centrum Tucholi”,
  • osoby fizyczne, które zamieszkują na podobszarze 1 „Centrum Tucholi” i prowadzą działalność gospodarczą nie dużej niż 3 lata,
  • przedsiębiorcy mający siedzibę na podobszarze 1 „Centrum Tucholi” i prowadzący działalność gospodarczą nie dużej niż 3 lata,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dłużej niż 3 lata lub przedsiębiorcy spoza obszaru rewitalizacji, pod warunkiem zatrudnienia min. 1 osoby zamieszkałej na podobszarze 1 „Centrum Tucholi” i zarejestrowanej jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi oraz utrzymania tego miejsca pracy przez okres trwania umowy najmu.

Wymagane jest oświadczenie o zamieszkaniu (nie jest wymagane zameldowanie).

Podobszar 1 „Centrum Tucholi” to obszar szczególnie wymagający wsparcia, wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Tuchola na lata 2016-2023, obejmujący następujące ulice: Dworcowa, Gabrychów, Garbary, Górna, Kolejowa, Krótka, Ks. Kreffta, Murowa, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Podgórna, Okrężna, Rynkowa, Rycerska, Rzeźnicka, Spichlerzna, Starofarna, Staromiejska, Studzienna, Szkolna, Tylna, Wałowa, Zamkowa oraz fragment ulicy Sępoleńskiej (od. ul. Kolejowej do Placu Wolności) i ulicy Chojnickiej (od Placu Wolności do ul. Zamkowej).

MAPA podobszaru 1 „Centrum Tucholi”