Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ

Założycielką organizacji w 1928 roku była Maria Gulgowska z Kiełpina. Koło objęło swoim zasięgiem wszystkie wsie gminy Tuchola. Już od początku swojego istnienia jego członkinie organizowały liczne kursy: gotowania, przetwórstwa warzyw i owoców, prasowania i usztywniania kołnierzyków.

Pierwszą przewodniczącą Koła po wojnie została Marta Deja, która była inicjatorką licznych wycieczek krajoznawczych. Zorganizowała między innymi wyjazdy do Kartuz, Gdańska i Warszawy. Latem spędzano wolny czas na majówkach, a zimą na kuligach.

W latach 1960-1980 na czele Koła stała Waleria Czapiewska. W tym okresie również miała miejsce prężna działalność Koła. Obok kursów pieczenia, szycia, robienia na drutach zajęto się rozprowadzaniem piskląt kurzych, kaczych, gęsich i indyczych. Organizowano pokazy odchowu cieląt i żywienia trzody chlewnej. Odbywały się liczne konkursy „Więcej kwiatów, owoców i warzyw”, „Więcej mleka dobrej jakości”. Do czasu kiedy wspólnymi siłami wybudowano Dom Rolnika spotkania członkiń odbywały się w domach prywatnych. Z chwilą powstania tego budynku działalność Koła została przeniesiona na ulicę Świecką w Tucholi. W tym czasie KGW ściśle współpracowało z SKR w Tucholi. Opiekę nad Kołami sprawowali: Genowefa Kulczyk, a później Andrzej Różycki. Siedzibą Koła był Dom Rolnika, który został wybudowany częściowo przez rolników. Aktywność organizacji nadal przejawiała się w organizowaniu wycieczek do Kętrzyna, Górki Klasztornej i Częstochowy.

W 1980 r. obowiązek przewodniczącej KGW w Tucholi został przekazany Zenobii Majka. W ciągu ostatnich 28 lat Koło zorganizowało: szkolenia z zakresu odchowu drobiu, uprawy warzyw, prześwietlenia krzewów owocowych, racjonalnego odżywiania dzieci i młodzieży. Członkinie również corocznie włączają się w przygotowania dożynek. Tradycją stała się też uroczyście obchodzony Dzień Kobiet, łączony zazwyczaj z pokazem żywieniowym i degustacją potraw. Święto to jest także okazją do zaprezentowania prac wykonywanych w ramach kursów odbywanych w czasie zimowych wieczorów, np. kursu makramy, haftu kaszubskiego, robótek ręcznych, tkania artystycznego. Zorganizowano szereg kilkudniowych wycieczek do Gdańska, Łodzi, Oświęcimia, Krakowa, Pabianic, Lichenia, Kórnika, Warszawy, Częstochowy, Gietrzwałdu, Rywałdu, Pelplina, Laskowic. Wyjazdy te charakteryzowały się zawsze wielką frekwencją i zadowoleniem członkiń. Członkinie obok wrażeń nabywały liczne nowe odmiany krzewów i kwiatów, co pozwalało upiększyć przydomowe ogródki i obejścia. Miało to pozytywny wpływ na wygląd estetyczny Tucholi i okolic w ramach konkursu na najpiękniejszy ogródek. Z myślą o dzieciach Koło organizuje spotkania z gwiazdorem i bale karnawałowe, którym towarzyszyły drobne prezenty, min. słodycze. Członkinie biorą zawsze czynny udział w życiu kulturalnym miasta. Chętnie pomagają w przygotowaniach Dni Borów Tucholskich i innych imprez. Prezentują też twórczość ludową oraz prace plecionkarskie z siana. Uhonorowaniem tej działalności było przyznanie licznych dyplomów i medali pamiątkowych przez władze Tucholi oraz zaprzyjaźnione miasta Lubtheen, Olching. Tak przedstawia się działalność Koła do 1998 roku.

Ostatnie dziesięciolecie działalności Koła znacznie zmieniło charakter pracy. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło korzystanie z programów unijnych , ze szkoleń i kursów. W 2001 roku została reaktywowana Gminna Rada Kobiet, która przekształciła się w Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi. Zadania statutowe są nieco inne od poprzednich. Plan pracy Stowarzyszenia ma na celu aktywizację kobiet w życiu społeczno – politycznym, działania na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej rolników, wspieranie rozwoju kultury na wsi, propagowanie i pielęgnowanie tradycji regionalnych, prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej i szkoleniowej. W roku 2005 uzyskaliśmy samodzielny lokal przy placu Wolności 15. W roku 2003 rozpoczęliśmy działania w ramach „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, promując nasze regionalne potrawy. W tym samym czasie nasze Koło przystąpiło do konkursu organizowanego przez Regionalny Związek Kół Rolników i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy. Reprezentowaliśmy naszą gminę w uroczystych obchodach 140-lecia Kółek Rolniczych i KGW w Inowrocławiu, organizując zbiorowy wyjazd dla pań z naszych kół. Członkinie odznaczone zostały orderami i medalami. Współpraca z RZK i OR układa się bardzo dobrze. Wspólnie organizujemy wyjazdy dla dzieci rolników na kolnie letnie, zimowiska i inne imprezy. W tym samym roku Koło otrzymało wyróżnienie za kronikę i zajęło 1 miejsce w konkursie „Najaktywniejsze Koło Gospodyń Wiejskich” w województwie. Również w tym roku Koło uzyskało w konkursie „Dziedzictwo Kulinarne” nominację do najwyższego krajowego wyróżnienia za mace borowiackie. Starania nasze trwały 5 lat i zostały uwieńczone sukcesem. W roku 2007 otrzymaliśmy na Targach w Poznaniu PERŁĘ za mace borowiackie, w związku z tym panie z KGW promowały gminę w nagraniu telewizyjnym „Kawa czy herbata”. Odbyliśmy wycieczkę do gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy poseł Renaty Basty.


W kwietniu 2004 roku delegacja naszego koła brała udział w 12 Krajowym Zjeździe Delegatów Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, a także w Światowym Kongresie Rolników, promując nasz region. W związku z licznymi wyjazdami promującymi naszą gminę i okolicę, uszyłyśmy i wyhaftowałyśmy sobie stroje borowiackie. Koło nasze bierze udział w corocznych spotkaniach bożonarodzeniowych i wielkanocnych, prezentując nasze regionalne potrawy na Dworze Artusa w Toruniu, na Jarmarku Ogrodowym w Przysieku i Inowrocławiu. W 2007 roku podjęliśmy próbę przygotowania śliwek cynamonek na podstawie starych przepisów naszych babć. Kilkukrotne próby utwierdziły nas w przekonaniu, że produkt ten ma szanse zdobycia kolejnej Perły dla naszego koła. Tak też się stało. W sierpniu 2008 roku na Targach Polagra Farm w Poznaniu otrzymaliśmy PERŁĘ za śliwki cynamonki.

POSZCZEGÓLNE KOŁA NA TERENIE GMINY TUCHOLA:

KGW Tuchola – Zenobia Majka tel. 692 830 592

KGW Kiełpin – Dorota Pestka tel. 508 297 774

KGW Raciąż – Ewa Gwizdała tel. 693 934 477

KGW Białowieża – Danuta Kędzierska tel. 669 812 370

KGW Bladowo – Sylwia Karwasz tel. 662 430 764

KGW Legbąd – Jadwiga Wolińska tel. 600 481 296

KGW Wielka Komorza – Gabriela Oelrych tel. 668 481 160

KGW Rzepiczna – Elżbieta Pozorska tel. 662 119 619

KGW Łosiny – Alicja Rutkowska tel. 503 146 912

KGW Stobno – Genowefa Wegner tel. 785 148 310

ZARZĄD I KONTAKT:

Prezes – Zenobia Majka, tel. (52) 336 52 96, 692 830 592
Wiceprezes – Wiesława Weltrowska, tel. (52) 334 56 64
Sekretarz – Wioletta Janikowska, tel. 665 65 65 64
Skarbnik – Bernadeta Walczak, tel. (52) 334 87 43

Fotorelacja
zdjecie 1
zdjecie 2