Oferta lokalizacyjna


Zgodnie z „Analizą atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego” wykonaną przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. SGH dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, Gmina Tuchola została oceniona, jako gmina o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej. W rozbiciu na poszczególne sektory gospodarki potencjalna atrakcyjność inwestycyjna Gminy przedstawia się następująco: przemysł – atrakcyjność dość wysoka, inwestycje w nowoczesne usługi – atrakcyjność wysoka, turystyka – atrakcyjność dość wysoka i handel – atrakcyjność wysoka.
 
Posiadasz teren inwestycyjny na obszarze gminy Tuchola o powierzchni powyżej 1 ha?
Chcesz go wypromować?
Zgłoś się do nas!
Kontakt: invest@tuchola.pl, tel. 52 564 25 41