Inwestuj w Tucholi

Tuchola położona jest w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Położenie Tucholi sprawia, iż jest ona znakomitym miejscem do inwestycji dla przedsiębiorstw chcących rozszerzyć swoją ekspansje na rynki aglomeracji Trójmiejskiej (1 mln mieszkańców) i Bydgosko-Toruńskiej (ponad 600 tys. mieszkańców). W promieniu 60 km od Tucholi zamieszkuje ponad 800 tys. osób.
 
Ważniejsze odległości z Tucholi:
•    autostrada A1 - 56 km;
•    Bydgoszcz - 61 km;
•    port lotniczy w Bydgoszczy - 65 km;
•    Toruń - 93 km;
•    Gdańsk – 114 km;
•    Poznań - 172 km;
•    Warszawa - 299 km;
•    Berlin - 375 km.

Miasto jest idealnym miejscem do lokowania inwestycji w dziale produktów finalnych w sektorach: maszynowym i hydraulicznym, gdyż na terenie gminy i powiatu występuje znaczna ilość wytwórców podzespołów w tych branżach. Dobrze rozwinięta jest również branża cukiernicza, dzięki czemu potencjalni inwestorzy będą mieli dostęp do licznej, wykwalifikowanej w tym segmencie rynku siły roboczej. Pobliskie, największe w Polsce zwarte tereny leśne sprzyjają natomiast inwestycjom w branżach drzewnej i meblarskiej.
Dzięki położeniu w Borach Tucholskich, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, okolice Tucholi są doskonałym miejscem do lokalizacji inwestycji w branżach turystycznej i rekreacyjnej.
 
Szansę rozwojową, jaką daje Tuchola, wykorzystał m.in. PHS Hydrotor S.A., spółka notowana na warszawskiej giełdzie, a także inwestorzy zagraniczni, głównie z Niemiec i Holandii.

Widok na strefę przemysłową z lotu ptaka

Widok na strefę przemysłową z lotu ptaka

Gęsta sieć dróg wojewódzkich i powiatowych sprawia, iż miasto jest dobrze połączone z krajowym systemem drogowym. Przez Tucholę przebiega również linia kolejowa Chojnice – Terespol Pomorski. Dworzec kolejowy w Tucholi wyposażony jest w bocznice i rampy do przeładunku towarów.

Na terenie miasta znajduje się wiele instytucji otoczenia biznesu, takie jak banki i firmy ubezpieczeniowe.  
Samorząd gminny, jak i właściciele prywatni, dysponują gruntami na sprzedaż przygotowanymi z myślą o inwestycjach przemysłowo-usługowych oraz handlowych. Tereny te opisano szerzej w dziale „OFERTA INWESTYCYJNA”.