Teren przemysłowy – ul. Plaskosz w Tucholi

Zdjęcie satelitarne terenu

Solidna oferta dla poszukujących miejsca na inwestycję. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Teren prawie idealnie płaski. Bardzo niska klasa bonitacyjna gruntów (V i VI). W najbliższym sąsiedztwie dostępna woda, kanalizacja sanitarna oraz energia (niskie napięcie). 300 metrów od terenu przebiega rurociąg gazowy średniego ciśnienia. Drogi dojazdowe (powiatowa i gminna) mają 6 m szerokości i są dostosowane do ruchu samochodów o nacisku do 100kN/oś.

Inwestor ma możliwość uzyskania pomocy de minimis w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości.

Powierzchnia terenu: 4,7868 ha

Cena: sprzedaż nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu. Orientacyjna cena wywoławcza 66,23 PLN netto/m2. Do ceny należy doliczyć minimum 1% postąpienia oraz podatek VAT (23%).

Teren jest oferowany przez gminę Tuchola. Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać u pracowników Urzędu Miejskiego w Tucholi:

  • Pierwszy kontakt: Agnieszka Schreiber, Punkt Obsługi Inwestora, +48 734 493 856, investin@tuchola.pl;
  • W zakresie oferty inwestycyjnej: Maciej Gierszewski, Urząd Miejski w Tucholi, +48 52 56 42 541, investin@tuchola.pl;
  • W zakresie współpracy z gminą Tuchola: Iwona Opoczyńska, wiceburmistrz Tucholi, +48 52 56 42 502, wiceburmistrz@tuchola.pl;
  • W zakresie procedury zbycia nieruchomości: Barbara Rydygier, Urząd Miejski w Tucholi, +48 52 56 42 530, brydygier@tuchola.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, która znajduje się na dole strony w załącznikach.

Zdjęcie satelitarne terenu


Source URL: https://www.tuchola.pl/strona/invest-tuchola-oferta-lokalizacyjna/585-teren-przemyslowy-ul-plaskosz-w-tucholi