Teren przemysłowy – ul. Plaskosz w Tucholi

Solidna oferta dla poszukujących miejsca na inwestycję. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Teren prawie idealnie płaski. Bardzo niska klasa bonitacyjna gruntów (V i VI). W najbliższym sąsiedztwie dostępna woda, kanalizacja sanitarna oraz energia (niskie napięcie). 300 metrów od terenu przebiega rurociąg gazowy średniego ciśnienia. Drogi dojazdowe (powiatowa i gminna) mają 6 m szerokości i są dostosowane do ruchu samochodów o nacisku do 100kN/oś.

Inwestor ma możliwość uzyskania pomocy de minimis w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości.

Powierzchnia terenu: 4,7868 ha

Cena: sprzedaż nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu. Orientacyjna cena wywoławcza 66,23 PLN netto/m2. Do ceny należy doliczyć minimum 1% postąpienia oraz podatek VAT (23%).

Teren jest oferowany przez gminę Tuchola. Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać u pracowników Urzędu Miejskiego w Tucholi:

  • Pierwszy kontakt: Agnieszka Schreiber, Punkt Obsługi Inwestora, +48 734 493 856, investin@tuchola.pl;
  • W zakresie oferty inwestycyjnej: Maciej Gierszewski, Urząd Miejski w Tucholi, +48 52 56 42 541, investin@tuchola.pl;
  • W zakresie współpracy z gminą Tuchola: Iwona Opoczyńska, wiceburmistrz Tucholi, +48 52 56 42 502, wiceburmistrz@tuchola.pl;
  • W zakresie procedury zbycia nieruchomości: Barbara Rydygier, Urząd Miejski w Tucholi, +48 52 56 42 530, brydygier@tuchola.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, która znajduje się na dole strony w załącznikach.

Zdjęcie satelitarne terenu

Fotorelacja
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz