Teren przemysłowy - Miejski Rów w Tucholi

Ciekawa propozycja dla projektów produkcyjnych. Na części obszaru (8,4 ha) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza lokalizację obiektów przemysłowych.

Teren prawie idealnie płaski, zbliżony do prostokąta. Bardzo niska klasa bonitacyjna gruntów (V i VI). Na terenie inwestycyjnym woda i energia elektryczna (nn). W najbliższym sąsiedztwie dostępna kanalizacja sanitarna (130 m) oraz gaz (około 450 m). Główny punkt zasilania znajduje się w odległości około 1,5 km, co potencjalnie umożliwia zaspokojenie dużego zapotrzebowania na energię.

Droga dojazdowa (powiatowa) ma 6 m szerokości i jest dostosowana do ruchu samochodów o nacisku do 100kN/oś. Na części terenu inwestycyjnego znajdują się pozostałości po wytwórni mas bitumicznych.

Powierzchnia terenu: 11,1387 ha

Cena: 150,00 PLN/m2 (orientacyjna). Oferta osób fizycznych (rodzina), do ceny nie dolicza się podatku VAT.

Mapa Google

Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać u pracowników Urzędu Miejskiego w Tucholi:

  • Pierwszy kontakt: Agnieszka Schreiber, Punkt Obsługi Inwestora, +48 734 493 856, investin@tuchola.pl;
  • W zakresie oferty inwestycyjnej: Maciej Gierszewski, Urząd Miejski w Tucholi, +48 52 56 42 541, investin@tuchola.pl;
  • W zakresie współpracy z gminą Tuchola: Iwona Opoczyńska, zastępca burmistrza Tucholi, +48 52 56 42 502, wiceburmistrz@tuchola.pl.

Zapraszamy do zapoznania się pełną ofertą!

Fotorelacja
Wnętrze terenu przemysłowego
Wnętrze terenu przemysłowego
Wnętrze terenu przemysłowego
Wnętrze terenu przemysłowego
Zdjęcie satelitarne
Zdjęcie terenu z lotu ptaka (2007 rok)
Zdjęcie terenu z lotu ptaka (2007 rok)