Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dołącz do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie województwa kujawsko–pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich i dużych firm.

Dołącz do PSSE i skorzystaj z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksowej obsługi inwestycyjnej.

Na co można uzyskać wsparcie?

Zwolnienie podatkowe można uzyskać z tytułu poniesienia nakładów na:

  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej
  • wprowadzenie nowych produktów/zmianę procesu produkcyjnego
  • dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji.

Więcej informacji na temat Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajduje się w załączniku.

Rozpoczynasz nowy projekt inwestycyjny? Dołącz do Polskiej Strefy Inwestycji.

Załączniki