Przebudowa ulic Pocztowej i Dworcowej w Tucholi

Witamy na stronie poświęconej jednej z największych tegorocznych inwestycji drogowych realizowanych przez gminę Tuchola.
Tutaj będziemy Państwa na bieżąco informować o postępie prac związanych
z przebudową ulic Pocztowej i Dworcowej w Tucholi.

Aktualizacja 09.08.2016 r.

 

Szanowni Mieszkańcy!

Wykonawca przebudowy ulic Pocztowej i Dworcowej, tj.  firma STRABAG Sp. z o.o. przedstawiła tut. urzędowi harmonogram prac związany z realizacją inwestycji „Przebudowa połączenia drogowego od drogi wojewódzkiej nr 240, poprzez ulice Pocztową i Dworcową, do multimodalnego centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Tucholi”.

Roboty rozpoczną się od ul. Dworcowej, a ich początek planowany jest na 16.08.2016r.

Zakres inwestycji wymaga wyłączenia z ruchu ul. Dworcowej, gdyż nie ma technicznych możliwości prowadzenia robót budowlanych z zachowaniem właściwego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na charakter zabudowy i potrzebę zapewnienia dojazdu do m. in. Komendy Powiatowej Policji oraz ZUS zdecydowano się na prowadzenie robót w dwóch etapach.

I etap: prowadzenie prac na odcinku od ul. Świeckiej do wjazdu do nieruchomości Dworcowa 15 (bez zjazdu). Ruch na powyższym odcinku będzie wyłączony, a na pozostałym odcinku, tj. od zjazdu z nieruchomości Dworcowa 15 do ul. Kolejowej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Dojazd do Dworca PKP, PKS, Policji i ZUS odbywać się będzie ulicami: Świecką, Chopina i Kolejową – o czym informować będą ustawione żółte tablice OBJAZDU.

II etap: prowadzenie prac na pozostałym odcinku ul. Dworcowej, tj. od zjazdu z nieruchomości Dworcowa 15 do ul. Kolejowej. Ruch na tym odcinku zostanie wyłączony, a na odcinku od ul. Świeckiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Podobnie jak w etapie I wyznaczony zostanie objazd ulicami: Świecką, Chopina i Kolejową.

Znaki drogowe z informacją o zmianach w organizacji ruchu oraz o objazdach zlokalizowane będą na ul. Świeckiej, Pocztowej, Karasiewicza, Chopina, Kolejowej – tak by kierowcy byli odpowiednio wcześnie informowani o utrudnieniach w ruchu.     

W obu etapach prowadzenia robót przewidziano specjalne środki ostrożności dla pieszych w postaci wygrodzeń czy kładek. Dla interesantów m.in. ZUS, Komendy Powiatowej Policji zaleca się korzystanie z istniejących miejsc postojowych zlokalizowanych w ciągu ul. Kolejowej oraz na parkingu przy ul. Garbary i dojście piesze do tych instytucji.

Szczegółowe schematy czasowej organizacji ruchu dostępne są w załącznikach z lewej strony.

O kolejnych etapach robót, w tym remoncie ulicy Pocztowej, będziemy na bieżąco informować w prasie lokalnej i na stronie gminy Tuchola.

Zdajemy sobie sprawę z utrudnień dla mieszkańców i przedsiębiorców, jednak liczymy na Państwa wyrozumiałość.

                                                                                                                                                                                                                                            Z poważaniem

Burmistrz Tucholi

Tadeusz Kowalski

05.08.2016 r.

 

Niebawem rozpoczną się pierwsze prace związane z przebudową ulic Pocztowej i Dworcowej w Tucholi. Zakres planowanych robót jest bardzo obszerny, co wiąże się z utrudnieniami dla naszych mieszkańców. Zapewniamy jednak, iż uciążliwości będą ograniczane do niezbędnego minimum, aby w miarę możliwości zapewnić dojazd zarówno do budynków mieszkalnych, jak i instytucji.

Przebudowa ulic Pocztowej i Dworcowej obejmuje m.in. wykonanie nowych nawierzchni dróg, chodników i miejsc postojowych oraz przebudowę skrzyżowania z ulicą Kolejową. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa, zieleńce i nowe oświetlenie. Termin zakończenia inwestycji to 31 października 2016 r.

Tymczasowa organizacja ruchu

Obecnie Wykonawca zadania przygotowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy. Ma obowiązek zapewnić dojazd i dojście do wszystkich nieruchomości przy przebudowywanych ulicach.

„Aby zapewnić ciągłość dostępu do Państwa nieruchomości, przewidujemy możliwość wprowadzenia czasowo ruchu dwukierunkowego. Jednak w newralgicznych momentach zakładamy, że może wystąpić całkowity brak dojazdu, który przez cały okres trwania inwestycji nie powinien być dłuższy niż 2 tygodnie. Liczę na Państwa wyrozumiałość”.

 

Burmistrz Tucholi

Tadeusz Kowalski

 Aby zapoznać się z dokumentacją techniczną:

Dworcowa Pocztowa