Inwestuj w Tucholi

Tuchola położona jest w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Położenie Tucholi sprawia, iż jest ona znakomitym miejscem do inwestycji dla przedsiębiorstw chcących rozszerzyć swoją ekspansje na rynki aglomeracji Trójmiejskiej (1 mln mieszkańców) i Bydgosko-Toruńskiej (ponad 600 tys. mieszkańców). W promieniu 60 km od Tucholi zamieszkuje ponad 800 tys. osób.
 
Ważniejsze odległości z Tucholi:
  • autostrada A1 - 56 km;
  • Bydgoszcz - 61 km;
  • port lotniczy w Bydgoszczy - 65 km;
  • Toruń - 93 km;
  • Gdańsk – 114 km;
  • Poznań - 172 km;
  • Warszawa - 299 km;
  • Berlin - 375 km.
Miasto jest idealnym miejscem do lokowania inwestycji w dziale produktów finalnych w sektorach: maszynowym i hydraulicznym, gdyż na terenie gminy i powiatu występuje znaczna ilość wytwórców podzespołów w tych branżach. Pobliskie, największe w Polsce zwarte tereny leśne sprzyjają natomiast inwestycjom w branżach drzewnej i meblarskiej.
Dzięki położeniu w Borach Tucholskich, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, okolice Tucholi są doskonałym miejsce do lokalizacji inwestycji w branżach turystycznej i rekreacyjnej.
 
Szansę rozwojową, jaką daje Tuchola, wykorzystał m.in. PHS Hydrotor S.A., spółka notowana na warszawskiej giełdzie, a także inwestorzy zagraniczni z Niemiec i Holandii.

Widok na strefę przemysłową z lotu ptaka

Widok na strefę przemysłową z lotu ptaka

Gęsta sieć dróg wojewódzkich i powiatowych sprawia, iż miasto jest dobrze połączone z krajowym systemem drogowym. Przez Tucholę przebiega również linia kolejowa Chojnice – Terespol Pomorski. Dworzec kolejowy w Tucholi wyposażony jest w bocznice i rampy do przeładunku towarów.

Na terenie miasta znajduje się wiele instytucji otoczenia biznesu. Są to m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe i Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzony przez Centrum Rozwoju PROGRES, które realizuje także szereg innych projektów wspierających przedsiębiorczość.
 
Samorząd gminy współpracuje z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w Sopocie, dzięki czemu na wybranych obszarach miasta istnieje możliwość realizacji inwestycji w ramach specjalnej strefy ekonomicznej.
 
logo_PSSE