Wsparcie dla przedsiębiorców

Domyślna grafika

Zwolnienia podatkowe w podatku od nieruchomości

Herb Tucholi

Podczas realizacji nowej inwestycji w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Tuchola, na gruntach nabytych od gminy Tuchola po 1 stycznia 2020 r., istnieje możliwość uzyskania zwolnienia w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków na okres do 3 lat. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zwolnienia dostępne są w Uchwale Rady Miejskiej w Tucholi lub w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Tucholi (pokój nr 118, tel. 52 56 42 527, wf@tuchola.pl). Zwolnienie podatkowe ma charakter pomocy publicznej udzielanej w ramach pomocy de minimis.

Wsparcie w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Logo Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksowej obsługi inwestycji w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji.

Wsparcie można uzyskać na:

  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa;
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej;
  • wprowadzenie nowych produktów/zmianę procesu produkcyjnego;
  • dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji.

Więcej informacji na temat wsparcia znajduje się w dziale „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna”.

Poszukiwanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych

Urząd Miejski w Tucholi wspiera inwestorów chcących ulokować inwestycje na terenie gminy Tuchola. Pomagamy w szczególności w wyszukaniu wolnych terenów inwestycyjnych. Przygotowujemy także oferty inwestycyjne pod konkretne potrzeby inwestorów. Skontaktuj się z nami: invest@tuchola.pl, tel. 52 564 25 41.


Source URL: https://www.tuchola.pl/strona/biznes/273-wsparcie-dla-przedsiebiorcow