Wsparcie dla przedsiębiorców

ZWOLNIENIA PODATKOWE W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Herb Tucholi

Podczas realizacji nowej inwestycji w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Tuchola, na gruntach nabytych od gminy Tuchola po 1 stycznia 2020 r., istnieje możliwość uzyskania zwolnienia w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków na okres do 3 lat. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zwolnienia dostępne są w Uchwale Rady Miejskiej w Tucholi lub w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Tucholi (pokój nr 118, tel. 52 56 42 527). Zwolnienie podatkowe ma charakter pomocy publicznej udzielanej w ramach pomocy de minimis.

ZWOLNIENIA PODATKOWE W RAMACH POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

 Logo PSSE z flagą

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksowej obsługi inwestycji w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji.

Wsparcie można uzyskać na:

  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa;
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej;
  • wprowadzenie nowych produktów/zmianę procesu produkcyjnego;
  • dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji.

Więcej informacji na temat wsparcia znajduje się lub na stronie

POSZUKIWANIE I PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Urząd Miejski w Tucholi wspiera inwestorów chcących ulokować inwestycje na terenie gminy Tuchola. Pomagamy w szczególności w wyszukaniu wolnych terenów inwestycyjnych. Przygotowujemy także oferty inwestycyjne pod konkretne potrzeby inwestorów.

PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Urząd Miejski w Tucholi pomaga w przygotowaniu oferty sprzedaży dla terenów inwestycyjnych o powierzchni powyżej 1 ha, położonych w gminie Tuchola. Przygotowane oferty umieszczamy na stronie www.tuchola.pl oraz w bazie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora. Ofertę spełniającą odpowiednie wymogi umieszczamy również w bazie ofert Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami: invest@tuchola.pl, tel. 52 564 25 41.

BIULETYN BIZNESOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W TUCHOLI

Urząd Miejski w Tucholi zbiera, przygotowuje i wysyła pocztą elektroniczną, jako Biuletyn biznesowy Urzędu Miejskiego w Tucholi, najistotniejsze informacje przydatne dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Tuchola. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby otrzymywać Biuletyn, proszeni są o przesłanie na adres: invest@tuchola.pl swojego adresu poczty internetowej.

Załączniki