Zakup preferencyjny węgla

 

Teren przemysłowy – ul. Plaskosz w Tucholi

Solidna oferta dla poszukujących miejsca na inwestycję. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Teren prawie idealnie płaski. Bardzo niska klasa bonitacyjna gruntów (V i VI). W najbliższym sąsiedztwie dostępna woda oraz energia (niskie napięcie). 300 metrów od terenu przebiega rurociąg gazowy średniego ciśnienia.

Na 2022 r. gmina Tuchola planuje wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej. Drogi dojazdowe (powiatowa i gminna) mają 6 m szerokości i są dostosowane do ruchu samochodów o nacisku do 100kN/oś. Inwestor ma możliwość uzyskania pomocy de minimis w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości.

Powierzchnia terenu: 4,8173 ha

Cena brutto: 55 zł/m2 (sprzedaż terenu odbędzie w drodze przetargu, podana cena zawiera podatek VAT oraz 1% przestąpienia w przetargu).

Teren jest oferowany przez gminę Tuchola. Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać u pracowników Urzędu Miejskiego w Tucholi:

Zapraszamy do zapoznania się pełną ofertą!

Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz - obraz z satelity

Fotorelacja
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz
Teren przemysłowy przy ul. Plaskosz