Teren mieszkaniowy - ul. Kochanowskiego w Tucholi

Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy na inwestycję polegającą na budowie budynku zbiorowego zamieszkania (całodobowa opieka osób starszych). Spokojna okolica – osiedle domków jednorodzinnych.

Na działce kanalizacja deszczowa i sanitarna, w ulicy sieć wodociągowa, w pobliżu sieć energetyczna. Dojazd drogą gminną, łączącą się po około 850 m z drogą wojewódzką nr 241 z jednej strony i nr 237 z drugiej.

Teren o niskiej klasie bonitacyjnej (RV – 0,13 ha, Ps IV – 0,78 ha), dzięki czemu nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i leśne.

Powierzchnia: 0,91 ha

Cena: 87,45 zł/m2 (oferta osoby fizycznej – do ceny nie jest doliczany podatek VAT)

Kontakt ze sprzedającym: tel. 52 334 33 00.

Zdjęcie terenu mieszkaniowego - widok z lotu ptaka