Załatwianie spraw w urzędzie

Tuchola, dnia 30 kwietnia 2021 r.

K O M U N I K A T 

Od wtorku 4 maja br. przywraca się bezpośrednią obsługę Klientów w Urzędzie Miejskim w Tucholi przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 •     Na terenie Urzędu ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne związane z epidemią COVID-19, jednocześnie może przebywać ograniczona liczba Klientów.
 •     Dopuszczalna liczba Klientów przebywających w tym samym czasie w jednym biurze  - 1 osoba.
 •     Każdy Klient korzystający z usług zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa (maseczka), zdezynfekowanie rąk środkami przeznaczonymi do tego celu (specjalne dozowniki znajdują się na każdym piętrze w urzędzie), zachowanie bezpiecznego dystansu. 

Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian tj.:
- poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30,
- wtorek od 7.30 do 17.00,
- piątek od 7.30 do 14.00.
W trosce o zdrowie Klientów i Pracowników Urzędu w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw inną drogą, niż osobiście, np.:

 •     telefonicznie lub listownie:     Urząd Miejski w Tucholi, 

pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
tel. (052) 564 25 00, fax.(052) 33 42 138
szczegółowy wykaz telefonów Urzędu Miejskiego

 •     drogą elektroniczną:         e-mail: info@tuchola.pl
 •     za pośrednictwem platformy e-PUAP:

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola: /41hs9riv64/skrytka
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/

 •     dokonywanie wszelkich wpłat przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Tucholi

96 8174 0004 0000 2163 2000 0002 i wpłat dotyczących odpadów komunalnych 
na konto 17 8174 0004 0000 2163 2000 0357.

Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie koronawirusem, przypominamy o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Nie narażajmy siebie i dbajmy wspólnie o zdrowie! 

Burmistrz Tucholi
/-/ Tadeusz Kowalski
 


Szanowni Państwo

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na Covid-19 w naszym powiecie informuję, iż od 15 marca br. (poniedziałek) zostanie ograniczona bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w Tucholi. Wszelkie sprawy można załatwiać drogą korespondencyjną, elektroniczną i telefoniczną. Osobiste stawiennictwo będzie dopuszczalne jedynie w ściśle określonych przypadkach.

Decyzja ta jest podyktowana przede wszystkim troską o zdrowie zarówno mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miejskiego w Tucholi. Zależy mi na nieprzerwanej pracy urzędu, abyście Państwo bez problemu, w każdej chwili, mogli zrealizować ważne dla siebie sprawy.

Proszę o zrozumienie dla wprowadzanych ograniczeń. Sytuacja epidemiologiczna jest coraz poważniejsza, a moją intencją jest wyłącznie dbałość o to, byśmy mogli zapewnić obsługę Państwa spraw i w razie potrzeby także pomóc w ich załatwieniu.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące form kontaktu i obsługi spraw w Urzędzie Miejskim w Tucholi.

Osobiste stawiennictwo w urzędzie będzie możliwe WYŁĄCZNIE w niżej wskazanych biurach/wydziałach urzędu:
KASA czynna:

 • w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8:00 – 15:00;
 • we wtorki w godzinach 8:00 – 15:45;
 • w piątki w godzinach 8:00 – 13:45.

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA, tel. 52 5642 500, e-mail: info@tuchola.pl – przyjmowanie korespondencji.

URZĄD STANU CYWILNEGO, tel. 52 5642 514, e-mail: usc@tuchola.pl:
- rejestracja zgonów – bezpośrednia - po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godziny załatwienia sprawy (do urzędu wchodzi tylko osoba zgłaszająca);
- zgłoszenia urodzeń dzieci według procedury ustalonej wcześniej telefonicznie z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego;
- udzielane będą śluby cywilne. Podczas ceremonii, oprócz kierownika USC, obecni mogą być jedynie nowożeńcy, świadkowie, najbliższa rodzina (max. 8 osób - wszyscy z zachowaniem rygorów sanitarnych);
- w sprawach zawierania małżeństw cywilnych i konkordatowych tut. urząd będzie przyjmował zapewnienia i wydawał zaświadczenia po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godziny. Osoby zainteresowane rezygnacją z terminu ślubu lub jego zmianą, proszone są o złożenie pisemnej prośby poprzez platformę ePUAP, faksem: 52 33 42 138, e-mailem: usc@tuchola.pl lub zostawiając ją w Punkcie Obsługi Klienta w urzędzie.

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE, tel. 52 5642 517, e-mail: ewidencja@tuchola.pl - po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godziny załatwienia sprawy

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, tel. 52 5642 526, e-mail: bschiller@tuchola.pl - po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godziny załatwienia sprawy.

Pozostałe wydziały Urzędu Miejskiego w Tucholi są zamknięte do bezpośredniej obsługi interesanta (wydziały nie przyjmują interesantów) – ZAŁATWIAJĄ SPRAWY WYŁĄCZNIE korespondencyjnie, telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej.

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Tucholi
pl. Zamkowy 1
89-500 Tuchola
tel. 52 564 25 00, fax. 52 33 42 138, e-mail: info@tuchola.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola: /41hs9riv64/skrytka

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/

Apeluję do mieszkańców, aby w pierwszej kolejności korzystali właśnie z tej formy załatwiania spraw urzędowych.

Burmistrz Tucholi
/-/ Tadeusz Kowalski


K O M U N I K A T

Od 1 lutego 2021 r. przywraca się bezpośrednią obsługę klientów w Urzędzie Miejskim w Tucholi przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Na terenie urzędu - ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne związane z epidemią COVID-19 - jednocześnie może przebywać ograniczona liczba klientów.

Dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie w jednym biurze - 1 osoba.

Każdy klient korzystający z usług zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa (maseczka), zdezynfekowanie rąk środkami przeznaczonymi do tego celu (specjalne dozowniki znajdują się na każdym piętrze w urzędzie), zachowanie bezpiecznego dystansu.

Godziny pracy urzędu pozostają bez zmian tj.:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30,
 • wtorek od 7:30 do 17:00,
 • piątek od 7:30 do 14:00.

W trosce o zdrowie klientów i pracowników urzędu w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw inną drogą, niż osobiście, np.:

telefonicznie lub listownie:

Urząd Miejski w Tucholi

pl. Zamkowy 1

89-500 Tuchola

tel. 52 564 25 00, fax. 52 33 42 138

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

drogą elektroniczną:         

e-mail: info@tuchola.pl

za pośrednictwem platformy e-PUAP:

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola: /41hs9riv64/skrytka

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/

dokonywanie wszelkich wpłat przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Tucholi

96 8174 0004 0000 2163 2000 0002

i wpłat dotyczących odpadów komunalnych na konto

17 8174 0004 0000 2163 2000 0357.

Apeluję o zachowanie najdalej posuniętej ostrożności oraz dostosowanie się do wprowadzonych zasad obsługi w urzędzie.

Burmistrz Tucholi
/-/ Tadeusz Kowalski