Odnawialne źródła energii

Aktualizacja z dnia 31.07.2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończono realizację projektu pn. „Czyste powietrze – niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”. W ramach zadania powstały 42 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 291,71 MWhe/rok.

Panele fotowoltaiczne na dachu jednego z domów

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku mieszkalnego

Aktualizacja z dnia 9.01.2020 r.

„Czyste powietrze – niskie rachunki”: umowa na dofinansowanie projektu podpisana

Szanowni Państwo,

informujemy, że projekt pn. „Czyste powietrze – niskie rachunki”. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i pod koniec 2019 roku została podpisana umowa dofinansowująca ww. projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

W projekcie bierze udział 43 użytkowników nieruchomości, na których zostaną zamontowane mikroinstalacje fotowoltaiczne. W ramach zadania panele zostaną również zainstalowane na 2 budynkach użyteczności publicznej, a mianowicie na budynku Przedszkola nr 1 w Tucholi oraz Przedszkola nr 2 w Tucholi.

Użytkownik partycypuje w kosztach realizacji projektu w wysokości 50% wartości zamontowanej instalacji fotowoltaicznej. Kosztem niekwalifikowanym jest również podatek VAT.

Gmina Tuchola 4 grudnia 2019 r. podpisała umowę z wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym tj. firmą DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z Kwidzyna, który zrealizuje zadanie do dnia 30 czerwca 2020 r. W związku z wysoką ceną ofert na II część zadania, tj. pompy ciepła i ciepłej wody użytkowej - gmina Tuchola zrezygnowała z realizacji tego zakresu.

W chwili obecnej gmina podpisuje z użytkownikami nieruchomości umowy ustalające wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

W przypadku pytań dotyczących projektu prosimy kontaktować się mailowo pod adresami: kierownikwrg@tuchola.pl, rozwoj@tuchola.pl lub telefonicznie pod nr tel. 52 5642521, 52 5642544.


Aktualizacja z dnia 23.10.2019 r.

Szanowni mieszkańcy, w związku z pozyskaniem dofinansowania dla zadania Czyste powietrze – niskie rachunki”. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola zapraszamy uczestników projektu na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w Tucholskim Ośrodku Kultury we wtorek, 29 października br. o godzinie 16:00.

Uczestnicy projektu o spotkaniu będą również powiadomieni drogą mailową i telefonicznie.


Informujemy, że projekt pn. „Czyste powietrze – niskie rachunki”. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola został pod względem formalnym i merytorycznym pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

W związku z powyższym przewidujemy, że podpisanie umowy dofinansowującej projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 nastąpi w drugiej połowie października 2019 r. O dalszych krokach uczestnicy projektu będą informowani na naszej stronie oraz bezpośrednio telefonicznie i mailowo.


14 grudnia 2018 r. gmina Tuchola złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”.

Na początku 2019 r. Urząd Marszałkowski zamieścił na swojej stronie internetowej informację dotyczącą przebiegu naboru.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożono 40 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanej dotacji 24,5 mln zł.

Biorąc pod uwagę, iż:

  • na realizację naszego schematu konkursu Urząd Marszałkowski przeznaczył 21,5 mln ;
  • w innym schemacie nie wykorzystano około 1,9 mln zł, które to środki zgodnie z regulaminem konkursu Urząd Marszałkowski może przesunąć do naszego schematu;
  • wnioskowane kwoty dotacji powinny ulec obniżeniu po przeprowadzeniu procedur przetargowych przez uczestników konkursu;

środków powinno wystarczyć dla wszystkich uczestników konkursu.

Przechodzimy teraz do żmudnej i długotrwałej fazy sprawdzania przez Urząd Marszałkowski poprawności naszego wniosku. Może ona potrwać nawet kilka miesięcy.

RPO + PL + WKP + UE