Zakup preferencyjny węgla

 

Dla rolników

Serwis Agro-Market24.pl

Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji: https://agro-market24.pl/

Logo Agromarketu


Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) zakłada coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do:

 • świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego: emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
 • okresowej emerytury rolniczej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego) – równej najniższej emeryturze, która od dnia 1 marca 2020 roku wynosi 1.200 zł,
 • osobie, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych (np. do emerytury z KRUS i do emerytury z ZUS), przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne,
 • jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba (przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty),
 • Kasa wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne osobom, którym wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS,
 • osobom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS emeryturę pracowniczą, decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • osobom, którym świadczenia są wypłacane przez KRUS oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ARiMR rentę strukturalną), decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Kasa,
 • Kasa wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne uprawnionym emerytom i rencistom z urzędu (czyli bez konieczności zgłoszenia przez nich odpowiedniego wniosku) wraz z emeryturą/rentą/rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w kwietniowym terminie płatności,
 • do każdego uprawnionego emeryta i rencisty, tj. do ok. 1,10 mln świadczeniobiorców, Kasa wyśle decyzje o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego; w kwietniu br. emeryci i renciści otrzymają w jednej kopercie dwie decyzje – jedną o podwyższeniu świadczenia emerytalno-rentowego od 1 marca br. (czyli tzw. waloryzacyjną) i drugą przyznająca dodatkowe świadczenie w kwocie 1.200 zł brutto.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


 

KRUS apeluje o ograniczenie wizyt w swoich jednostkach


Powszechny Spis Rolny - informacje TUTAJ


Wykaz firm odbierających folie rolnicze oczyszczone

1. Karnowski Recykling
Kozłowo 26
86-105 Świecie
NIP 559-181-77-63
NR BDO 000020522
Biuro/Plac/ Adres do korespondencji:
ul. Wiatrakowa 4
86-122 Bukowiec
737 486 524

Przyjmuje w tej chwili od rolników indywidualnych oczyszczone odpady, takie jak:

- worek big bag,

- worek ponawozowy,

- sianokiszonka (biała lub zielona)

Kod, w jakim przyjmujemy te odpady, to 150102

Odpady do tej pory były przyjmowane bezpłatnie - może się to zmienić w najbliższej przyszłości.

2. P.W.ROBAC bdo 000016246
85-370 Bydgoszcz
ul.Błękitna 6
52 56 40 525
693 109 966

Koszt usługi:

loco Paterek, ul. Przemysłowa, wynosi 2.00zł/kg lub 200zł/m3 gdy folia jest lekka, niezagęszczona.

Firma proponuje także transport kontenerowy, cena 5.00 zł/km, ale załadunek jest po stronie przekazującego odpady.

3. Hermes Recycling Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
86-010 Koronowo
tel: 52 360 01 19
email: koronowo@hermesrecycling.com www.hermesrecycling.com

Przyjmujemy bez opłat odpady rolnicze:

•Folię białą LDPE, LLDPE

•Folię biało-czarną

•Sznurki PP

UWAGA, WARUNKI DOSTAW:

 • Towar musi być zbelowany, posegregowany i bez zanieczyszczeń typu: piach, błoto i inne;
 • W przypadku dostarczenia towaru luzem, bez segregacji i zanieczyszczonego, dostawca będzie obciążany kosztem min. 100 zł/tony;
 • Każdorazowo przed dostarczeniem materiału prosimy o bezwzględny kontakt z Magazynem Koronowo w celu awizacji dostawy.

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do pobrania w załączniku.

Załączniki