GMINA SPRZEDAJE

Burmistrz Tucholi ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Tucholi przy ul. Pokoju Toruńskiego i alei 700-lecia oraz ul. Rzepakowej. 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza w zł

Godzina przetargu

Tuchola, aleja 700-lecia

3209

803

BY1T/00017766/3

113.000,00

godz. 9:45

3210

886

BY1T/00017767/0

126.000,00

godz. 10:30
 

3243

802

 BY1T/00017796/2

113.000,00

godz. 11:15
 

3244

802

 BY1T/00017797/9

113.000,00

godz. 12:00

Tuchola, ul. Pokoju Toruńskiego

3139

1672

BY1T/00017702/7 

 235.000,00

godz. 12:45

Tuchola, ul. Rzepakowa

389/1

857

BY1T/00039550/6 

 122.000,00

godz. 9:00

Przetargi odbędą się w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) w godzinach wskazanych w tabeli,
w Urzędzie Miejskim w Tucholi, pl. Zamkowy 1, sala 203.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wadium na konkretną działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Tucholi lub winno być na koncie tut. urzędu w Banku Spółdzielczym w Tucholi numer: 96 8174 0004 0000 2163 2000 0002,  najpóźniej w dniu 21 czerwca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Tucholi. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz uczestnika przetargu (np. wadium-przetarg, działka nr..…. uczestnik…).
Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucholi i na stronie internetowej www.bip.tuchola.pl/NIERUCHOMOŚCI/.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi - Wydział Mienia, plac Zamkowy 1, pokój 204, tel. 525642530.

Mapy terenów położonych w Tucholi przy ul. Pokoju Toruńskiego i al. 700-lecia.
Mapy terenu położonego w Tucholi przy ul. Rzepakowej.


Burmistrz Tucholi informuje, że przeznaczył do sprzedaży działkę budowlaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Tucholi przy ul. Rzepakowej.
Przetarg odbędzie się w terminie późniejszym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi Wydział Mienia - pokój 204 - tel. 52 5642530.

Nr działkiPowierzchnia w m2Nr księgi wieczystejCena wywoławcza brutto w zł
360/85022BY1T/00002699/4 319.000,00

Zdjęcie terenu  - ul. Rzepakowa