GMINA SPRZEDAJE

Burmistrz Tucholi ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie działek budowlanych

Nr działki Pow. w m2 Nr księgi wieczystej Cena wywoławcza w zł Wysokość wadium w zł Termin przetargu
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony - działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w Tucholi przy Aleja 700-lecia

3227 Las

 796  BY1T/00017782/1   90.000,00  10.000,00 29.06.2023 r. godz. 9.00

3228 Las

 796 BY1T/00017783/8 90.000,00 10.000,00 29.06.2023 r. godz. 10.00

3229 Las

801 BY1T/00017784/5 90.000,00 10.000,00 29.06.2023 r. godz. 11.00
3230 800 BY1T/00017785/2 90.000,00 10.000,00 29.06.2023 r. godz. 12.00
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony - działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona w Przy Szosie Bydgoskiej 17 S
129/5 898 BY1T/00039066/6 90.000,00 10.000,00 29.06.2023 r. godz. 13.00
Piąty przetarg ustny nieograniczony - działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona w Tucholi przy ul. Jana III Sobieskiego
3889 1563 BY1T/00017664/8  112.000,00 10.000,00 29.06.2023 r. godz. 13.45
Piąty przetarg ustny nieograniczony - działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona w Tucholi przy ul. abp. Jakuba Świnki
3890 1533 BY1T/00017667/9 111.000,00 10.000,00  29.06.2023 r. godz. 14.15
Przetargi odbędą się w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek), w godzinach wskazanych w tabeli sala 203, Urzędu Miejskiego w Tucholi, pl. Zamkowy 1.
Termin wpłaty wadium – do 23 czerwca 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wadium na konkretną działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Tucholi lub winno być na koncie tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w Tucholi numer  96 8174 0004 0000 2163 2000 0002,  najpóźniej w dniu 23 czerwca 2023 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Tucholi. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz uczestnika przetargu (np. wadium-przetarg, działka nr..…. uczestnik…).

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie celem zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucholi i  na stronie internetowej www.bip.tuchola.pl  /NIERUCHOMOŚCI/.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi - Wydział Mienia, plac Zamkowy 1; pokój 204, tel. 525642530.

Mapa Aleja 700-lecia

Mapa Przy Szosie Bydgoskiej 17 S

Mapa ul. Jana III Sobieskiego i ul. abp. Jakuba Świnki


Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działek budowlanych

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski informuje, że przeznaczył do sprzedaży działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w Tucholi przy ul. Sokolniczej.

Przetargi odbędą się w terminie późniejszym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi Wydział Mienia - pokój 204 - tel. 52 5642530.

Numer działki  Powierzchnia w m2    Numer księgi wieczystej Cena wywoławcza w zł
3896 1145 BY1T/00039067/3 120.000,00
3897 1058 BY1T/00039068/0  115.000,00
3898 975 BY1T/00039069/7 110.000,00
3899  1018 BY1T/00039070/7 112.000,00

Mapa terenu - ul. Sokolnicza


Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski informuje, że przeznaczył do sprzedaży działki budowlane położone w Tucholi w okolicy ul. Czarna Droga i ul. Kasztanowej z przeznaczeniem do zabudowy mieszkaniowej jako funkcji podstawowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych jako funkcji uzupełniającej.
Przetargi odbędą się w terminie późniejszym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi Wydział Mienia - pokój 204 - tel. 52 5642530.

Numer działki    Powierzchnia w m2     Nr księgi wieczystej     Cena wywoławcza w zł
869/7 1089 BY1T/00039135/1 120.000,00
869/8 1109 BY1T/00039136/8 125.000,00
869/9 1035 BY1T/00039137/5 120.000,00
869/10 1005 BY1T/00039138/2 115.000,00

Mapa terenu - ul. Czarna Droga i Kasztanowa