Zakup preferencyjny węgla

 

GMINA SPRZEDAJE

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Tucholi informuje, że ogłosił przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki budowlanej położonej w Tucholi przy ul. Cegielnianej, oznaczonej geodezyjnie nr 1480/17.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. w godzinach wskazanych w ogłoszeniu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wadium na konkretną działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Tucholi lub winno być na koncie tut. urzędu w Banku Spółdzielczym w Tucholi numer 96 8174 0004 0000 2163 2000 0002, najpóźniej w dniu 6 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje wywieszono się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucholi i zamieszczono na stronie internetowej www.bip.tuchola.pl. /NIERUCHOMOŚCI/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi Wydział Mienia - pokój 204 - tel. 525642530.

Mapa terenu

Ogłoszenie (skan pdf z  podpisem)

Ogłoszenie (plik doc.)


Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży działek

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski informuje, że przeznaczył do sprzedaży działki budowlane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w Tucholi przy ul. abp. Jakuba Świnki i ul. Jana III Sobieskiego, oznaczone geodezyjnie nr 3889, nr 3890 oraz teren usług nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położony w Tucholi przy ul. Piotra Szafrańca oznaczony geodezyjnie nr 3079.

Przetargi odbędą się w terminie późniejszym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi, Wydział Mienia - pokój 204 - tel. 525642530.

Numer działki     Powierzchnia w m   Numer księgi wieczystej    Cena wywoławcza w zł
działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona w Tucholi przy ul. Jana III Sobieskiego
3889  1563  BY1T/00017664/8 112.000,00
działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona w Tucholi przy ul. abp. Jakuba Świnki
3890 1533 BY1T/00017667/9 111.000,00
działka położona na terenie usług nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych w Tucholi przy ul. Piotra Szafrańca
3079  1217  BY1T/00017648/0 91.000,00

Mapa terenów do sprzedaży.