LOKALNE CENTRUM ROZWOJU (inkubator dla firm)

Burmistrz Tucholi zaprasza firmy do skorzystania z usług Lokalnego Centrum Rozwoju. W zrewitalizowanym budynku dworca w Tucholi na przedsiębiorców czekają nowe biura i stanowiska biurowe, które udostępniane będą na preferencyjnych warunkach (czynsz już od 1 zł/m2). W LCR znajduje się także sala konferencyjna na max. 50 osób.

Więcej informacji:
Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
tel. +48 52 336 12 13, 785 358 731
e-mail: partnerstwo@borytucholskie.pl
www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Lokalne Centrum Rozwoju powstało w ramach projektu pn. "Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie do potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie ponad 2,6 mln złotych.

Celem działalności Centrum jest ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Tuchola, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wskazanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Tuchola na lata 2016 - 2023 jako podobszar 1 „Centrum Tucholi”, poprzez stworzenie miejsca i warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

Logo unijne