Tak uczciliśmy pamięć o ofiarach hitlerowskiej zbrodni w lesie Rudzkiego Mostu jesienią 1939 roku

Dodane przez Agnieszka Schreiber -
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski wygłasza przemówienie

Przedstawiciele jednostek rządowych i samorządów, szkół, instytucji, stowarzyszeń, służb, a przede wszystkim rodziny tragicznie zmarłych mieszańców wzięli udział w niedzielnych (03.09) uroczystościach poświęconych 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Przy Pomniku Pomordowanych w Rudzkim Moście okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, a zebrane delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Następnie została odprawiona msza św. pod przewodnictwem ks. dra Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny.
Uroczystości na żywo transmitowała Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”. 

Specjalny list do mieszkańców skierował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Oto jego treść:

„Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Księże Proboszczu i Parafianie Parafii pw. Opatrzności Bożej w Tucholi, Mieszkańcy Miasta i Gminy Tuchola,

data 1 września 1939 roku na trwałe zapisała się w historii naszej Ojczyzny. Tego dnia Polska jako pierwsza przyjęła cios niemieckiego agresora. Kujawy i Pomorze, leżące wówczas przy granicy Rzeczypospolitej, znalazły się na linii uderzenia.

Spotykamy się przy Pomniku Pomordowanych w Rudzkim Moście. To tu niemieckie formacje SS i Selbstschutz między 24 października a 11 listopada 1939 roku zamordowały co najmniej 237 okolicznych mieszkańców, bo tyle zwłok udało się odkryć po wojnie. Takich miejsc na Pomorzu i Kujawach są setki. Zbrodnia Pomorska, jak nazywamy dziś to niemieckie ludobójstwo, pochłonęła około 30 tysięcy istnień ludzkich.

Nasz kraj został w straszliwy sposób dotknięty przez wojnę. Zginęło około 6 milionów obywateli, a łączne straty wojenne Polski szacowane są dziś na ponad 6 bilionów złotych. Musimy o tym pamiętać w dniu 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej . Oddajemy dziś hołd ofiarom, a także czcimy bohaterstwo polskich żołnierzy, którzy na frontach tej wojny bili się o naszą niepodległość.

Dziękuję Panu Burmistrzowi, Księdzu Proboszczowi i wspólnocie parafialnej za zorganizowanie dzisiejszych uroczystości. Słowa wdzięczności kieruję do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny za przewodniczenie mszy św. Dziękuję też pocztom sztandarowym i mieszkańcom, szczególnie młodym ludziom, za uczczenie poległych.

Cześć Ich pamięci!

Z wyrazami szacunku
Mikołaj Bogdanowicz”.

Kategoria


Source URL: https://www.tuchola.pl/aktualnosc/miasto/1435-tak-uczcilismy-pamiec-o-ofiarach-hitlerowskiej-zbrodni-w-lesie-rudzkiego