Uwaga HPAI – wysoce zjadliwa grypa ptaków

Dodane przez Agnieszka Schr… - pt., 22/01/2021 - 11:53

Kategoria

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków informujemy hodowców drobiu o zasadach, jakie należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI):
• w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu;
• po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem;
• stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa;
• zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków;
• nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
• pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu;
• nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.

Obserwuj stan zdrowia ptaków. Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi pod nr telefonu 523363075.


Informacja: Krzysztof Szulczyk
Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi