GUS informuje

Dodane przez Agnieszka Schreiber -
Plakat informacyjny przesłany przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Kategoria

13 stycznia br. rozpoczęło się już drugie badanie ankietowe realizowane w 2023 roku przez Główny Urząd Statystyczny.

Od 13 do 31 stycznia br. realizowane jest Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych A-KR. Badanie dostarcza informacji o tym, jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu.

Od 2 do 20 stycznia realizowane jest z kolei badanie PKZ Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Badanie dostarcza informacji o skali wyjazdów i ich charakterze.

Badania realizowane są przede wszystkim telefonicznie.

Statystyczne badania ankietowe - kalendarium 2023

Informacja: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy


Source URL: https://www.tuchola.pl/aktualnosc/komunikaty/1237-gus-informuje