Konsultacje Programu Ochrony Zdrowia Mieszkańców gminy Tuchola na lata 2022 – 2026

Dodane przez Agnieszka Schreiber - śr., 13/10/2021 - 14:09

Kategoria

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski informuje, że z dniem 13 października 2021 roku rozpoczną się konsultacje „Programu Ochrony Zdrowia Mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2022 – 2026” i zaprasza do czynnego udziału.

Uwagi do ww. programu można składać w formie pisemnych uwag, opinii i wniosków na adres:

Urząd Miejski w Tucholi
plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

w terminie do dnia 27 października 2021 roku.

Szczegóły dotyczące konsultacji zostaną umieszczone na stronach internetowych: www.tuchola.pl oraz www.bip.tuchola.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucholi. Druki będzie można pobrać także w pokoju nr 8 - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Informacji na ww. temat udziela Adam Paluśkiewicz - kierownik w Wydziale Spraw Obywatelskich, tel. 52 5642 529.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

Informacja nr 1 z przeprowadzonych konsultacji

Projekt Programu Ochrony Zdrowia Mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2022 - 2026