Druh Henryk Baran zakończył pełnienie funkcji gospodarza w OSP w Wlk. Komorzy. Pozostaje jednak czynnym strażakiem

Dodane przez Agnieszka Schr… - pon., 19/04/2021 - 13:59

Kategoria

Podziękowania, wspomnienia, a przede wszystkim wyrazy uznania dla pracy, jaką druh Henryk Baran świadczył na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Komorzy - tak w skrócie wyglądał przebieg dzisiejszego (19.04) spotkania z burmistrzem Tucholi Tadeuszem Kowalskim i zastępcą komendanta Komendy Powiatowej PSP w Tucholi i jednocześnie komendantem gminnym OSP Arkadiuszem Krollem.

Pan Henryk zakończył umowę o pracę jako konserwator sprzętu (w OSP funkcja gospodarza) w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Komorzy. Tę funkcję pełni teraz druh Dawid Bobkowski.

Jednak pan Henryk nadal pozostaje czynnym strażakiem. Na ostatnim (6.03.2021 r.) zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Wielkiej Komorzy powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu OSP w Wielkiej Komorzy. Tę funkcję będzie pełnił przez następną, 5-letnią kadencję.

„Henryk Baran był inicjatorem i jednym z realizatorów budowy nowej remizy dla strażaków z Wielkiej Komorzy. Budynek do dziś jest siedzibą OSP. Jest oddany tej jednostce całym sercem i zawsze gotowy do działania” – podkreślił burmistrz Tadeusz Kowalski.

Druh Henryk Baran wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Komorzy w 1950 r. Przez całą swoją strażacką służbę w sposób szczególnie sumienny działał na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz lokalnego środowiska. Wiele lat aktywności w jednostce OSP zaowocowało wyborami na różne funkcje, m.in. gospodarza, członka zarządu, naczelnika, a przez kilka kadencji także prezesa.

Przez wiele lat zajmował się przygotowaniem drużyn do zawodów sportowo-pożarniczych oraz wychowaniem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP w Wielkiej Komorzy. Prowadził szkolenia i ćwiczenia. Szkolone przez niego drużyny zajmowały czołowe miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych różnych szczebli.

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski w towarzystwie Arkadiusza Krolla wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski w towarzystwie Arkadiusza Krolla wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski w towarzystwie Arkadiusza Krolla wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski w towarzystwie Arkadiusza Krolla wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski w towarzystwie Arkadiusza Krolla wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski w towarzystwie Arkadiusza Krolla wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski w towarzystwie Arkadiusza Krolla wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski w towarzystwie Arkadiusza Krolla wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski w towarzystwie Arkadiusza Krolla wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski w towarzystwie Arkadiusza Krolla wręcza podziękowanie druhowi Henrykowi Baranowi