K O M U N I K A T Przywraca się bezpośrednią obsługę Klientów w Urzędzie Miejskim w Tucholi przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa

Dodane przez Agnieszka Schr… - śr., 17/03/2021 - 11:38

Kategoria

K O M U N I K A T 

Od wtorku 4 maja br. przywraca się bezpośrednią obsługę Klientów w Urzędzie Miejskim w Tucholi przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

  •     Na terenie Urzędu ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne związane z epidemią COVID-19, jednocześnie może przebywać ograniczona liczba Klientów.
  •     Dopuszczalna liczba Klientów przebywających w tym samym czasie w jednym biurze  - 1 osoba.
  •     Każdy Klient korzystający z usług zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa (maseczka), zdezynfekowanie rąk środkami przeznaczonymi do tego celu (specjalne dozowniki znajdują się na każdym piętrze w urzędzie), zachowanie bezpiecznego dystansu. 

Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian tj.:
- poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30,
- wtorek od 7.30 do 17.00,
- piątek od 7.30 do 14.00.
W trosce o zdrowie Klientów i Pracowników Urzędu w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw inną drogą, niż osobiście, np.:

  •     telefonicznie lub listownie:     Urząd Miejski w Tucholi, 

pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
tel. (052) 564 25 00, fax.(052) 33 42 138
szczegółowy wykaz telefonów Urzędu Miejskiego

  •     drogą elektroniczną:         e-mail: info@tuchola.pl
  •     za pośrednictwem platformy e-PUAP:

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola: /41hs9riv64/skrytka
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/

  •     dokonywanie wszelkich wpłat przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Tucholi

96 8174 0004 0000 2163 2000 0002 i wpłat dotyczących odpadów komunalnych 
na konto 17 8174 0004 0000 2163 2000 0357.

Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie koronawirusem, przypominamy o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Nie narażajmy siebie i dbajmy wspólnie o zdrowie! 

Burmistrz Tucholi
/-/ Tadeusz Kowalski
 


Source URL: https://www.tuchola.pl/aktualnosc/komunikaty-miasto/615-k-o-m-u-n-i-k-t-przywraca-sie-bezposrednia-obsluge-klientow-w