OPS informuje: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Dodane przez Agnieszka Schr… - pon., 15/02/2021 - 11:14

Kategoria

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi informuje o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, zgodnie z art. 15zzzic ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 11).

Warunkami uzyskania „dopłaty do czynszu”, która stanowi składnik dodatku mieszkaniowego, są:

  • posiadanie prawa do lokalu mieszkalnego jako najemca lub podnajemca, a najem lub podnajem winien mieć miejsce przed dniem 14 marca 2020 r., z tym że lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku nie musi być tym samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020 r.
  • wymagane jest, aby średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
  • brak wcześniejszego prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, spełnienie warunków do przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

W celu uzyskania wyżej wymienionego świadczenia w terminie do 31 marca 2021 r. osoba zainteresowana winna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi i dokonać następujących czynności:

  1. jeśli nie posiada prawa do dodatku mieszkaniowego, złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wraz z wymaganą dokumentacją.
  2. jeśli posiada prawa do dodatku mieszkaniowego, zrezygnować z obecnego świadczenia (na podstawie rezygnacji zostanie wydana decyzja uchylająca ww. świadczenie), a następnie złożyć nowy wniosek o dodatek mieszkaniowy (na zasadach jak dotychczas) z adnotacją na wniosku „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (wówczas zostanie wydana decyzja administracyjna na kolejne 6 miesięcy, licząc od miesiąca następnego od daty złożenia wniosku).

Szczegółowe informacje