„Chochla do borowiackiej grapy” - nowa strategia dla obszaru Partnerstwa „LGD Bory Tucholskie”

Dodane przez Agnieszka Schreiber -
Logo Partnerstwa Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie

Kategoria

„Chochla do borowiackiej grapy” to Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), którą będziemy wdrażać w latach 2023 - 2029 na obszarze Partnerstwa „LGD Bory Tucholskie” (powiat tucholski).

Ze środków Programu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) wspierać będziemy rozwój turystyki i gospodarki czasu wolnego w oparciu o lokalne zasoby Borów Tucholskich, udzielając dotacji w zakresie działalności gospodarczej, jak i rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej – agroturystyka i zagrody edukacyjne (przedsięwzięcie LSR: P.1.1 „BORY TUCHOLSKIE – NATURALNIE! - przedsiębiorczość”), budowy przez samorządy małej infrastruktury turystycznej (przedsięwzięcie LSR: P.1.2 „BORY TUCHOLSKIE – NATURALNIE! - infrastruktura”), a także grantów na integrację branży turystycznej i popularyzację lokalnego dziedzictwa kulturowego (przedsięwzięcie LSR: P.1.3 „BORY TUCHOLSKIE - NATURALNIE! – razem po borowiacku”).

Ze środków Programu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej wspierać będziemy także rozwój aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, dzięki dotacjom na podejmowanie/rozwijanie działalności gospodarczej oraz rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych - gospodarstwa opiekuńcze (przedsięwzięcie LSR: P.2.1 „BOROWIACKIE INTERESY”). Zaplanowaliśmy także granty służce zwiększaniu aktywności społecznej mieszkańców poprzez sieciowanie organizacji pozarządowych i wspieranie lokalnych liderów, w szczególności wśród ludzi młodych i kobiet (przedsięwzięcie LSR: P.2.2 „AKTYWNI BOROWIACY”).

Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza będziemy udzielać dofinansowania grantobiorcom na działania dotyczące:

przełamywania stereotypów związanych z płcią (przedsięwzięcie LSR: P.3.1 „DYCHT RÓWNI”), np. kluby rodzica;
wsparcia dzieci i młodzieży poza edukacją formalną (przedsięwzięcie LSR P.3.2 „NASZE GZUBY”), np. kluby młodzieżowe;

aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (przedsięwzięcie LSR: P.3.3 „BOROWIACKIE LOWE”), tworzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji;

wspierania integracji społecznej (przedsięwzięcie LSR: P.3.4 „JESIEŃ W BORACH”), np. aktywizacja seniorów w klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, gospodarstwach opiekuńczych.

Z naszej nowej LSR będą mogły skorzystać zarówno osoby fizyczne mieszkające na obszarze gmin Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i Tuchola, a także osoby prawne, w szczególności organizacje społeczne, jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty gospodarcze.

Zachęcamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju i Planem Komunikacji (link do dokumentów).
Zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD (tel. 52 3361213, e-mail: partnerstwo@borytucholskie.pl).

Informacja: Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”


Source URL: https://www.tuchola.pl/aktualnosc/komunikaty-miasto/1558-chochla-do-borowiackiej-grapy-nowa-strategia-dla-obszaru