Ogłoszone są kolejne konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Kategoria

Burmistrz Tucholi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych. Oferty można składać w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży.
  2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej.
  3. Tworzenie warunków do spędzania wolnego czasu w sposób korzystny dla rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży z gminy Tuchola.
  4. Organizacja imprez kulturalnych, festynów, biesiad, konkursów na rzecz mieszkańców wsi gminy Tuchola.