„Chcemy oddychać czystym powietrzem” – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Kategoria

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski ogłasza konkurs plastyczny pt. „Chcemy oddychać czystym powietrzem” skierowany do uczniów klas I - III oraz klas IV - VI szkół podstawowych z terenu gminy Tuchola.

Konkurs polega na wykonaniu prac plastycznych, dowolną techniką, zwierających treści ekologiczne, w tym ukazujące zalety przyjaznych dla środowiska systemów grzewczych. Temat nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego i jego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców gminy Tuchola.

Konkurs ma na celu:

  • podniesienie świadomości dzieci temat zanieczyszczeń powietrza oraz jego ochrony,
  • kształtowanie zachowań proekologicznych,
  • zmianę społecznego nastawienia wobec nieprawidłowych zachowań dotyczących np.: spalania śmieci,
  • wzmocnienie postaw proekologicznych dzieci,
  • zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt.

Prace konkursowe należy składać do 30 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Tucholi. Regulamin i niezbędne dokumenty są dostępne w załączniku.