Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

Dodane przez Agnieszka Schreiber - pon., 15/05/2023 - 12:19

Kategoria

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników w Sądzie Rejonowym w Tucholi i Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) trwa nabór kandydatów na ławników:

  • do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy –  1 ławnika,
  • do Sądu Rejonowego w Tucholi – 2 ławników.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje i druki dokumentów do pobrania na stronie BIP.