Ważna informacja dla osób, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Kategoria

Informujemy wnioskodawców, którzy w 2022 r. złożyli wniosek o zakup preferencyjny węgla na okres od 1 stycznia 2023 r., o konieczności złożenia oświadczenia o podtrzymaniu chęci zakupu lub rezygnacji.

Oświadczenia należy składać do końca stycznia br.:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Tucholi, pok. 103,
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Tucholi, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym: adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola na platformie ePUAP: /41hs9riv64/skrytka