Konkurs na inicjatywy lokalne

Dodane przez Agnieszka Schr… - pon., 07/06/2021 - 14:57

Tucholski Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców gminy Tuchola – grupy nieformalne, osoby prywatne, organizacje pozarządowe – do składania wniosków do konkursu inicjatyw lokalnych w ramach projektu „Prawdziwy Dom Kultury”.

Celem konkursu jest odkrycie i wsparcie oddolnych inicjatyw kulturalnych, takich jak: warsztaty, spotkania, koncerty, festyny itp.; nawiązanie i pogłębienie współpracy z aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami Gminy Tuchola; odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz wspólna realizacja zgłoszonych pomysłów inicjatyw lokalnych.

W ramach konkursu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu, to 7500 zł. Łączny budżet przeznaczony na realizację wyłonionych w konkursie inicjatyw wynosi 22 000 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 18 czerwca 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu (w załączniku).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021.