Nowy rok, nowy budżet i nowe inwestycje o wartości blisko 27 mln zł

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Prowadzenie gospodarki środkami publicznymi w sposób jeszcze bardziej oszczędny i racjonalny – to główne założenia, które przyświecają realizacji budżetu gminy na 2023 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi, która odbyła się 16 grudnia 2022 r., jednogłośnie uchwalono plan finansowy na kolejny rok.

Na co zostaną przeznaczone środki z budżetu

Dochody są przewidziane w wysokości 106 mln 855 tys. zł, a wydatki w wysokości 109 mln 355 tys. zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kilka przedsięwzięć, których łączna wartość sięga prawie 27 mln zł.
Najwięcej - bo prawie 17 mln zł – to wartość inwestycji drogowych, ponad 5 mln zł to koszt zadań w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, a kolejne ponad 5 mln zł jest przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Na realizację zadań bieżących gminy zabezpieczono ponad 82 mln zł, z których 34 mln zł skierowane jest na finansowanie zadań oświatowych, ponad 18 mln zł na realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej opieki społecznej wraz z wypłatą świadczeń społecznych.

„Zakładamy, iż budżet wzorem lat ubiegłych będzie wielokrotnie zwiększany o nowe środki na bieżące zadania i inwestycje. Staramy się o pozyskanie dofinansowania z zewnętrznych źródeł, czyli ze środków unijnych i rządowych” – zaznacza burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

Inwestycje w 2023 roku

Jednak mimo bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, gmina Tuchola nie rezygnuje z dalszego rozwoju miasta i terenów wiejskich.

Budowa promenady przez jezioro Głęboczek, skatepark, park linowy, kompleks sportowy w Legbądzie, termomodernizacja budynku OSiR oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – to inwestycje, które zaplanowano na ten rok.

„Pozyskaliśmy duże wsparcie finansowe ze środków rządowych. Jeszcze w ubiegłym roku rozstrzygnęliśmy przetargi i podpisaliśmy umowy na wykonawstwo kluczowych dla naszej gminy inwestycji. Stawiamy na zrównoważony rozwój i konsekwentnie realizujemy kolejne zadania” – podkreśla burmistrz.

A wśród tegorocznych zadań są:

  • budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna). Wartość inwestycji: 2.999.615,59 zł brutto. Termin realizacji: 15 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 24.10.2022 r.);
  • budowa pomostu nad jeziorem Głęboczek w Tucholi. Wartość inwestycji: 3 075.000,00 zł brutto. Termin realizacji: 15 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 24.10.2022 r.);
  • budowa skateparku. Wartość inwestycji: 822.747,00 zł brutto. Termin realizacji: 15 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 24.10.2022 r.);
  • termomodernizacja obiektu zaplecza administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi. Wartość inwestycji: 1 282.011,19 zł brutto. Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 24.10.2022 r.).

Na powyższe zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 95% w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  • budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Kiełpinie. Wartość inwestycji: 289 970,70 zł. Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 23.11.2022 r.)
  • budowa drogi transportu rolniczego Kiełpin Na Polach – etap II. Wartość inwestycji: 842 452,22 zł. Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 15.11.2022 r.)
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandra Janta-Połczyńskiego w Tucholi. Wartość inwestycji 532 590,00 zł. Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 15.11.2022 r.)
  • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Na Górce w Tucholi. Wartość inwestycji: 885 600,00 zł. Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 15.11.2022 r.).

Na powyższe zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 98% w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadania z zakresu rekreacji i kultury

Będzie też atrakcja dla tych, którzy chcą unieść się nieco ponad ziemię 😉. W Parku Zamkowym (za Urzędem Miejskim w Tucholi) powstanie bezasekuracyjny park linowy. Wartość inwestycji to 149 445,00 zł brutto. Wykonawca został już wyłoniony, niebawem podpisana zostanie umowa na realizację zadania. Gmina Tuchola pozyskała na tę inwestycję 135 744,17 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Oczywiście nie zapominamy o długo wyczekiwanej przez naszych mieszkańców inwestycji, czyli budowie kina. Ma być w pełni gotowe na koniec kwietnia 2023 r. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna sala kinowa ze sceną i 131 miejscami na widowni. Wartość inwestycji: 5 900 552,49 zł. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 3 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wizualizacja promenady przez jez. Głęboczek
Wizualizacja promenady przez jez. Głęboczek
Wizualizacja promenady przez jez. Głęboczek
Wizualizacja parku linowego
Budowa kina