Czynsz 1 zł za m2 - lokale dla firm w budynku dworca w Tucholi!

Dodane przez Agnieszka Schreiber - pon., 11/04/2022 - 09:23

Burmistrz Tucholi zaprasza firmy do skorzystania z usług Lokalnego Centrum Rozwoju.

W zrewitalizowanym budynku dworca na przedsiębiorców czekają nowe biura i stanowiska biurowe, które udostępniane będą na preferencyjnych warunkach. Pierwszy nabór firm do inkubatora trwać będzie od 1 do 15 kwietnia br. (następnie nabór ciągły).

Co?

 • wynajmowanie powierzchni biurowej bądź stanowiska biurowego (w ramach tzw. „open space”) wraz z udostępnianiem sprzętu biurowego

Gdzie?

 • Lokalne Centrum Rozwoju, ul. Kolejowa 4 w Tucholi (budynek dworca)

Dla kogo?

Osoby fizyczne/przedsiębiorcy działający na tzw. podobszarze 1 „Centrum Tucholi”, tj.:

 • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które zamieszkują na podobszarze 1 „Centrum Tucholi”,
 • osoby fizyczne, które zamieszkują na podobszarze 1 „Centrum Tucholi” i prowadzą działalność gospodarczą nie dużej niż 3 lata,
 • przedsiębiorcy mający siedzibę na podobszarze 1 „Centrum Tucholi” i prowadzący działalność gospodarczą nie dużej niż 3 lata,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dłużej niż 3 lata lub przedsiębiorcy spoza obszaru rewitalizacji, pod warunkiem zatrudnienia min. 1 osoby zamieszkałej na podobszarze 1 „Centrum Tucholi” i zarejestrowanej jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi oraz utrzymania tego miejsca pracy przez okres trwania umowy najmu.

Podobszar 1 „Centrum Tucholi”

 • to obszar szczególnie wymagający wsparcia, wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Tuchola na lata 2016-2023, obejmujący następujące ulice: Dworcowa, Gabrychów, Garbary, Górna, Kolejowa, Krótka, Ks. Kreffta, Murowa, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Podgórna, Okrężna, Rynkowa, Rycerska, Rzeźnicka, Spichlerzna, Starofarna, Staromiejska, Studzienna, Szkolna, Tylna, Wałowa, Zamkowa oraz fragment ulicy Sępoleńskiej (od. ul. Kolejowej do Placu Wolności) i ulicy Chojnickiej (od Placu Wolności do ul. Zamkowej).

MAPA podobszaru 1 „Centrum Tucholi”

Za ile?

 • biuro – czynsz 4 zł/m2 netto miesięcznie + media, ulga w wysokości czynszu w I roku wynosić będzie 75% stawki, więc wysokość czynszu w I roku to 1 zł/m2 netto miesięcznie,
 • stanowisko biurowe w open space – 300 zł netto miesięcznie, ulga w wysokości czynszu w I roku wynosić będzie 75% stawki, więc wysokość czynszu w I roku to 75 zł netto miesięcznie, ulga w wysokości czynszu: 1 rok w inkubatorze – czynsz wynosić będzie 25% wskazanej stawki

Jak?

 • złożenie wypełnionego formularza aplikacyjnego w siedzibie Centrum (ul. Kolejowa 4, Tuchola)
 • termin pierwszego naboru: 1-15 kwietnia 2022r.
 • w przypadku dostępności lokali kolejny nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym

Więcej informacji:

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
tel. +48 52 336 12 13, 785 358 731
e-mail: partnerstwo@borytucholskie.pl
www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Lokalne Centrum Rozwoju powstało w ramach projektu „Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie do potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju” realizowanego przez gminę Tuchola ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (EFRR). Celem działalności Centrum jest ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Tuchola, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wskazanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Tuchola na lata 2016 - 2023 jako podobszar 1 „Centrum Tucholi”, poprzez stworzenie miejsca i warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Lokalnego Centrum (INKUBATORA)
Wykaz ulic i mapa podobszaru 1 „Centrum Tucholi”
Cennik
Formularz aplikacyjny Lokalnego Centrum w Tucholi (*.doc)
Formularz aplikacyjny Lokalnego Centrum w Tucholi (*.pdf)
Umowa najmu