Pomoc Ukrainie

 

Budżet Obywatelski 2023. Jakie wnioski mieszkańców zostały zaakceptowane?

Dodane przez Agnieszka Schreiber - śr., 03/08/2022 - 11:19

Zakończyła się weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Gminy Tuchola na 2023 rok.

Publikujemy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę (z podziałem na wnioski zgłoszone w mieście i w sołectwach) oraz listę projektów, które otrzymały ocenę negatywną.

Co dalej?

Liderom poszczególnych projektów przypominamy, że mają prawo zaprezentować swoje propozycje podczas otwartego spotkania w obiekcie użyteczności publicznej w dni powszednie. Informacja o prezentacji musi być zgłoszona co najmniej na 7 dni przed terminem jej organizacji, na stronie internetowej budżetu.

Informujemy również, że istnieje możliwość zamieszczenia na tejże stronie internetowej gminy gotowych materiałów reklamowych dotyczących zgłoszonych projektów przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z tegorocznym harmonogramem, GŁOSOWANIE projektów do realizacji na terenie miasta i w sołectwach będzie miało miejsce od 5 do 20 wrześniu br.

Uprawnieni mieszkańcy /osoby które ukończyły 16. rok życia i są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Tuchola/ będą mogli oddać swój głos na jeden z projektów umieszczonych na karcie do głosowania. Szczegóły przeprowadzenia głosowania będą określone stosownym zarządzeniem.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: promocjagmina@tuchola.pl

Wyniki głosowanie poznamy do 30 września br.

Realizacja wybranych przez mieszkańców projektów rozpocznie się w 2023 r.

Przewodniczący Zespołu

ds. Budżetu Obywatelskiego

Paweł Cieślewicz