Organizacje pozarządowe

Mapa organizacji pozarządowych

Głównym celem tworzenia „Mapy aktywności” jest zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o organizacjach pozarządowych. Mapa stanowi bazę informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Tuchola.

Organizacje ujęte w "Mapie aktywności":

1. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bladowo „Blask”
2. Tucholski Klub Piłkarski
3. Stowarzyszenie Klub Seniora „Jesień”
4. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno
5. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 135
6. Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
7. Stowarzyszenie Pomocowo-Rozwojowe „Bory Tucholskie”
8. Parafialny Klub Sportowy „UNITAS”
9. Borowiackie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
10. Uczniowski Klub Sportowy „Dąb”
11. Ludowy Klub Turystyczny
12. Polski Związek Niewidomych
13. Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich
14. Uczniowski Klub Sportowy „Borowi”
15. Ludowy Klub Sportowy „RAWYS”
16. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
17. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tucholanka”
18. Borowiackie Towarzystwo Kultury
19. Uczniowski Klub Sportowy „Buk”
20. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
21. Ogólnopolski Związek Represjonowanych Żołnierzy Batalionów Budowlanych
22. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Powiatu Tucholskiego i Sępoleńskiego „Dziecko w Rodzinie”
23. Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”
24. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
25. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
26. Stowarzyszenie „Hospicjum”
27. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Tucholi
28. Stowarzyszenie Miłośników Historii Borów Tucholskich "Historia i Pamięć"

Organizacje pozarządowe w BIP