Wirtualny spacer

Wirtualny spacer

Operacja pn. „Promocja obszaru LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno - promocyjnych" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie
promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług , zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory". Całkowita wartość operacji 79 000,00zł, w tym pozyskane dofinansowanie 74 994,00 zł.