Twoje zdrowie – Twoja przyszłość! Wypełnij ankietę

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Kategoria

Burmistrz Tucholi wraz z Ośrodkiem Badań Społecznych INDEKS z Poznania zaprasza do udziału w ankiecie na temat uzależnień, przemocy i innych problemów społecznych występujących na terenie gminy Tuchola. 

Ankieta stanie się podstawą diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, która będzie miała wpływ na opracowanie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w Gminie Tuchola na lata 2026 - 2029. 

Ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Tuchola. Udział jest anonimowy. Zachęcamy do jej wypełnienia! Ankieta ma formę elektroniczną.

ANKIETA