Konsultacje społeczne

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Kategoria

Gmina Tuchola zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Tucholi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gmina Tuchola informuje, iż Tucholski Związek Powiatowo-Gminny Uchwałą Zgromadzenia Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego nr 2024/03/13 z dnia 4 czerwca 2024 r. przyjął projekt Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Tucholi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych przyjętego projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Tucholi w brzemieniu stanowiącym Załącznik nr 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do informacji.

Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych, należy uzupełnić załączony do informacji Formularz konsultacji społecznych o ewentualne uwagi, opinie lub spostrzeżenia. Wypełniony formularz należy przekazać w terminie do dnia 5 lipca 2024 r. drogą elektroniczną na adres: fundusze@tuchola.pl lub tradycyjną drogą pocztową na adres: plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola lub osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Tucholi, pok. 211, w godzinach pracy urzędu.