Stawiacie na ekologię? Zgłoście się do konkursu dla kół gospodyń wiejskich

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Kategoria

Rusza kolejna odsłona konkursu pod nazwą „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”. Tym razem nagrodzone zostaną koła gospodyń wiejskich stosujące najlepsze lokalne ekopraktyki i propagujące właściwe postawy proekologiczne.

Konkurs jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Jego celem jest promocja działalności KGW oraz popularyzacja właściwych postaw proekologicznych, które przyczyniają się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Do konkursu można zgłosić działania proekologiczne zrealizowane przez koło gospodyń wiejskich od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia na konkurs w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy, na terenie której funkcjonuje dane koło gospodyń wiejskich. Na laureatów konkursu czeka sześć atrakcyjnych nagród finansowych o łącznej wysokości 33.000 zł.

Termin zgłoszeń mija 1 lipca 2024 r. Należy je wysłać przesyłką rejestrowaną, której datę nadania da się ustalić lub dostarczyć osobiście w dniach i godzinach pracy organizatora do:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Rolnictwa i Geodezji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie - co tutaj się dzieje?”

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela: 

Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934.